אאא

ההוראה הדרמטית - פרסום ראשון: המכתב בו מובאת דעתם של גדולי ישראל, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, על איסור תפילה במנין כלשהו ב'ימי הקורונה' האלו - מכה גלים ברחוב החרדי; כעת נודע ל'כיכר השבת' מה התרחש מאחורי הקלעים, שהוביל להוראה זו.

כבר מיום חמישי האחרון, החל הגרי"ג להתפלל ביחידות, בחדרו, אך עדיין לא רצה להוציא הוראה רשמית לכלל לנהוג כך, "כי משרד הבריאות עדיין לא אסר מנינים לחלוטין, ולדעתו של ראש הישיבה יש להקשיב לכל הנחיות משרד הבריאות", מסבירים מקורביו.

היום (ראשון), בשעה 12 בצהריים, התקשר אליו אב"ד בד"צ בני ברק הגאון רבי יהודה סילמן, ותיאר לו את המצב הבריאותי בריכוזים החרדיים, כאשר הנגיף מכה באכזריות ובקצב מהיר ביותר.

 ראש הישיבה כותב את מכתבו להקפיד על ההנחיות, בשבוע שעבר

בשיחה זו סיפר הגרי"ג אדלשטיין לדיין הבכיר כי הוא מתפלל ביחידות מזה מספר ימים, ולאחר ששקלו את כל הצדדים אמר לו כי יפרסם פסק הלכה על איסור תפילה במניין.

אחרי שסיים את הטלפון, התקשר הגאון רבי יצחק זילברשטיין לביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, וביקש לשאול על הנושא, ואכן גם הגר"ח הכריע לאסור תפילה במניין, וכך המכתב יצא לפועל.

יצוין, כי לאחר פרסום המכתב עם דעת גדולי ישראל, עליו חתומים דייני בני ברק, הוא הובא בפני ראש הישיבה, וכשהוא שראה את הנוסח "לתושבי עירנו", שנכתב כי הדיינים שאלו רק על בני ברק בה הם גרים, הוא הפציר לפרסם בכל מקום את דעתו הברורה: "למרות הנוסח, ההוראה תקפה לכל מקום ומקום".

פסק ההלכה
פסק ההלכה
הגדלה