אאא

פעם אחת לאחר שסיים הבעל שם טוב הקדוש את תפילת מנחה, ראו אותו מצחק, מי שעמד לידו חיפש לראות אם יבין את סיבת הצחוק, ולא ראה שום סיבה. שאלו את הבעל שם טוב הקדוש שיסביר להם: על מה צחק?

סיפר להם הבעל שם טוב הקדוש, שפעל כעת בתפילתו להוריד נשמה קדושה לעולם, וסיפר להם על אימו של הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מוויטבסק, שהיה קורא לו בשם חיבה: "מנד'לי".

אימו של רבי מנחם מנדל מוויטבסק היתה חנוונית, ובאותו לילה שנשמתו הקדושה היתה צריכה לרדת לעולם, הגיע לחנותה כומר אחד ורצה לקנות אצלה כל מיני סחורות, שהיתה יכולה להרוויח מאותה קניה רווח גדול, והכומר השתהה בחנותה זמן רב, והדבר עיכבה, ואם היה נשאר שם, לא היתה זוכה לקבל את הנשמה הקדושה שהיתה מוכנה לרדת לעולם.

כאשר ראיתי זאת, פעלתי בתפילתי באופן שלא תרצה למכור את הסחורה לכומר, והיא סגרה את חנותה, וויתרה על הרווחים הנאים שהזדמנו לה, ומזה צחקתי שהיה לי קורת רוח, שגרמתי להוריד לעולם הזה נשמה גדולה ויקרה, והלא היא אימו של הרב הקדוש "הרב מנד'לי" שלי.

לאחר תשעה חודשים מהמעשה הנ"ל, כשסיים הבעל שם טוב הקדוש את תפילת ערבית, צחק גם כן צחוק גדול ולא ראו העומדים את סיבת הצחוק, ושאלו אותו שיגיד להם.

וסיפר להם הבעל שם טוב הקדוש, הלא תזכרו שלפני תשעה חודשים צחקתי אחרי תפילת מנחה, וסיפרתי לכם שפעלתי להוריד נשמה גדולה לעולם הזה, ועכשו, ככלות תשעה ירחי לידה כשהגיע זמן צאתו לעולם של הוולד הקדוש, אמו התקשתה מאוד בלידה כי ה"בעל דבר" רצה לסכן את שניהם, את האם ואת הילד, וכמעט להמיתם, ופעלתי בתפילתי זאת שיצא הוולד בשלום מבטן אמו, ומזה צחקתי ונהניתי מאוד.

לאחר זמן, בבוא הרב הקדוש הרב "מנד'לי" הנ"ל אל הבעש"ט הקדוש, קיבל אותו באהבה וחיבה יתירה, ואמר לו: "הרבה קוגלים הפקרתי עבורך...", ושאל אותו הרב מנד'לי: "מה פירוש הדברים?" וביאר לו כי נתן פקודה בעיר מז'יבוז' לכל הדרשנים שיבואו לכאן לשבות פה את השבת קודש, ויאכלו על שולחנו והכוונה היתה בשבילו ולכבודו.

התקרבותו של הרב מנחם מנדל מוויטבסק לבעל שם טוב הקדוש

פעם אחת שמע הרב הקדוש רבי מנד'לי דבר תורה מדרשן אחד, והדיבורים קדושים חדרו לחדרי ליבו, ובא אל הדרשן כדאי שיגיד לו ממי שמע את הדיבורים הללו, כי הבין שהדיבורים הללו אינם נובעים מליבו וממוחו של הדרשן.

בתחילה סרב הדרשן להגיד לו ממי שמע את הדיבורים, ואמר לו שהמציא את הדברים ממוחו, אבל הרב מנד'לי הבין שאין הדבר אמת, אחזו בדש בגדו ושאל אותו פעם נוספת: "הלא תגידו לי ממי שמעתם דיבורים יקרים כאלו" כי לפי הבנתי דיבורים האלה אינם שלכם, עד שהוכרח הדרשן להודות לו ולספר לו ממי שמעם, ועל ידי זה נסע הרב הקדוש מנד'לי אל הבעל שם טוב הקדוש.

ומאז נעשה לאחד מתלמידיו המובהקים, דבק בו ובתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, עד שגדל ונעשה לאחד ממאורי החסידות בעולם כולו, את הסיפורים הנ"ל סיפר תלמידו רבי שניאור זלמן מלאדי 'בעל התניא'.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע מוצלח

אומר הבעל שם טוב הקדוש: שקודם ביאת משיח צדקנו יסתלקו כל האותות והמופתים והניסים הגלויים והמפורסמים הממשיכים ומלהיבים את לב האדם לעבודת ה', והדבר היחיד שיחיה את נפשות ישראל יהיה רק מי שיאחוז באמונה.

ומוסיף על כך: שכוח האמונה כל כך גדול, עד שאפילו כשאדם מאמין בדבר שאי אפשר שיקרה בדרך הטבע, האמונה החזקה הופכת את הדבר שיהיה אפשרי.

וזהו לפלא ולמופת, עד כדי כך שאמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידו: ראה שולחן זה שהוא עשוי מעץ, ועל ידי האמונה הגדולה – יכול להפוך לזהב.

כי על ידי האמונה – ניתן לשנות את כל דרכי הטבע.

"תשועת ה' כהרף עין" – כשהאדם מרפה, וחושב שאין לו שום פתרון, ואין לו שום עזרה, אז, הקב"ה בכבודו ובעצמו עוזר לו (ליקוטים יקרים).

יהי רצון שנזכה כולנו לרפואה שלמה בגוף ובנפש, בחודש זה המסוגל לרפואה 'אני ה' רופאך' ונתבשר רק בשורות טובות, אמן.