אאא

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הגיש לבג"צ את תגובתו להודעת העדכון שהגישו ראש הממשלה וסיעות הליכוד וכחול-לבן, בהמשך להחלטת ביהמ"ש מאתמול.

זאת, במסגרת העתירות המבקשות למנוע את הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על ראש הממשלה, וכן להורות על בטלות ההסכם הקואליציוני או על בטלות סעיפים ממנו.

בתגובה נאמר, כי בהינתן ההבהרות האמורות שהוגשו מטעם הסיעות החתומות על ההסכם הקואליציוני, כמו גם האפשרות לתת להוראותיו הרלוונטיות פרשנות מקיימת כמפורט בעמדת היועץ המשפטי לממשלה; ובהינתן ההלכה השגורה לפיה אין בכוחו של הסכם קואליציוני לגבור על כללי המשפט הציבורי שנקבעו בחוק ובהלכה הפסוקה; סבור היועץ המשפטי לממשלה שאין מקום לקבוע כי דין ההסכם, או איזה מסעיפיו, להיפסל.

בהודעת היועמ"ש נאמר כי כל זאת, גם בשים לב להלכה הפסוקה השומרת את ההתערבות בית המשפט הנכבד בהסכמים קואליציוניים למקרים חריגים ונדירים.

מוקדם יותר הסכימו הליכוד וכחול לבן להכניס כמה שינויים בהסכם הקואליציוני, בין השאר שינו את הסעיף עליו הסכימו מראש, לא לקדם חוקים במשך חצי שנה.

הדיון בנושא, התקיים אתמול בהרכב מורחב של 11 שופטי בג"ץ. את פסק הדין, צפויים השופטים לפרסם ביום חמישי הקרוב.