אאא

מחזה נדיר נראה השבוע בחוות אלפא לסולת ליד הישוב מכמש שבהרי בנימין. אברכים מכולל דורשי ציון בביתר עילית, הגיעו לשדה מקומי והחלו לקצור את שדה החיטה המסורתית אשר זרעו האברכים בתחילת החורף שדה בחיטים מזנים נדירים מימי המקרא והמשנה.

האברכים קיימו במקום את כל המצוות התלויות בארץ, לקט שכחה ופאה והמעשרות ולאחר מכן לקיים את כל מלאכות שבת בהכנת הפת, והפיקו שחזור של המנחות ושתי הלחם.

לקראת לימוד מסכת מנחות, לאחר מחקר מקדים על הבעיות המעשיות בהכנת סולת התברר לראשי הכולל שלא ניתן כלל להכין סולת ראויה למנחות מחיטים מודרניות ולשם כך, בסייעתא דשמיא מופלאה לדבריהם, הצליח ראש הכולל להשיג כמות נכבדה של חיטים שהתגלו לפני שנים ספורות באוספי זנים עתיקים וגודל באופן נסיוני בשנתיים האחרונות.

חיטים אלו היו בשימוש בארץ ישראל עד לפני כ100 שנים אך החקלאות המודרנית דחקה אותם וגרמה להיעלמותם בעיקר עקב שיקולים כלכליים וגובהן הרב של החיטים. חיטים אלו מגיעות לגובה כפול מהחיטים המודרניות ומה שמיוחד בהם הוא שאורך חיי המדף שלהם ארוך מאד וניתן לשמור על לחמים טריים כשבוע ימים ממש כפי שמתואר על לחם הפנים.

כמו כן טוענים החוקרים שבעלי רגישות לגלוטן שאכלו לחמים מחיטים אלו לא חוו את קשיי העיכול והתופעות הרגילות אצלם לאחר אכילת לחמים.

בשיחה עם ראש הכולל הרב אברהם צווייג לפשר הענין ענה הרב, "אצלנו המטרה היא ההמחשה הלימודית של כל המלאכות והסקת מסקנות על מנת להבין טוב יותר את המאמרים וההוראות של חז"ל בנושאים אלו של המנחות. מטרה נוספת היא לקיים את המצוות התלויות הארץ שאפשר רק עם מגדלים לבד תבואה. ועוד מטרה לבדוק כיצד יוצרים מחיטים אלו מצות לפסח והאם יש הבדל בהחמצה".

"וכמובן מעל כל זה לאכול ולשבוע משבח פרות ארץ ישראל המקוריים. אין לך מסכת בשס שלא מתייחסת לגידול תבואה בשדות. כל החיים שלהם היו סביב זה כמקור פרנסה, אפילו חצי מהסוגיות בנזיקין. קודם כל שלב ההבנה של על מה בעצם מדברים. אם לא חוית את זה כל המושגים מעורפלים".

כהוכחה לדבריו הוא אומר כי "לא סתם אברכים יותר מתחברים למועד ואורח חיים, שלב שני זה החוויה והאוורור לאברכים והחיבור לאדמה שחסר להם, שלב שלישי זה מצוות ממש שנמנעות מאיתנו עקב אורח חיינו. שמעתי מאחד מתלמידי שר התורה הגר"ח קנייבסקי שגם ר' חיים עצמו קנה קרקע וגידל חיטים ואף הזמין עניים לבוא לקחת את פאת השדה שהשאיר".

האברכים צפויים לעשות ניסויים הלכתיים רבים בקמח המופק מחיטים אלו בשנה הקרובה ולפרסם את מסקנות הבדיקות.