אאא
תחת שמירה קפדנית על כללי הזהירות בשל נגיף הקורונה התכנסו בערב ראש חודש תמוז גדולי וצדיקי הדור בבית מדרשו של רשכבה''ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א להעתיר עבור רבבות תורמי 'קופת העיר' אשר זכו להעביר את שמותם לישועתם ולהצלחתם, המעמד נערך באופן מצומצם ותחת שמירה אדוקה על כללי הזהירות.