אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יב' תמוז תש"פ, שבת פרשת בלק

בברכת שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 19:10, יציאה 20:30

תל אביב - כניסה 19:30, יציאה 20:32

מודיעין עילית - כניסה 19:29, יציאה 20:31

אלעד - כניסה 19:30, יציאה 20:32

בית שמש: כניסה 19:11, יציאה 20:32

חיפה - כניסה 19:24, יציאה 20:34

צפת - כניסה 19:30, יציאה 20:32

באר שבע - כניסה 19:28, יציאה 20:30

בעולם:

פריז - כניסה 21:38, יציאה 23:01

לונדון - כניסה 21:04, יציאה 22:32

ניו יורק - כניסה 20:12, יציאה 21:21

אומן - כניסה 20:46, יציאה 22:09