אאא

אבל בחסידות גור עם היוודע פטירתו של הרה"ח רבי אברהם מרדכי סנקביץ ז"ל, מחשובי חסידי גור בעיר בני ברק, לאחר שנדבק בנגיף הקורונה, בן 66 בפטירתו.

המנוח, נולד לאביו רבי אהרן דוד סנקביץ זצ"ל שהיה משמשו של האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור זיע"א, והוא היה מוכר מאד בקהילת חסידי גור בבני ברק, כפי שמספר אחד ממכריו ל'כיכר השבת' על כך שהיה איש שתורתו קבע ומלאכתו עראי, אדם משכמו ומעלה שהיה עוזר ומסייע לרבים, תוך כדי עיסוקו בניהול משרדו בבורסת היהלומים.

עוד הוא מספר כי בתקופה שבה התגורר האדמו"ר מגור בעיר בני ברק, רבי אברהם מרדכי ז"ל לא היה מפספס שום תפילה עם הרבי, והוא היה אדם שחי ונשם את אדמו"רי בית גור לדורותיהם.

בשבועות האחרונים חלה המנוח בנגיף הקורונה, מאז מצבו הרפואי הלך והידרדר, עד אשר השיב בשעות האחרונות את נשמתו ליוצרה, למגינת לבם של בני משפחתו וחבריו.

המנוח השאיר אחריו את בני משפחתו הענפה ההולכים בדרך התורה והחסידות, והלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.