אאא

בעקבות המשך העליה בתחלואה בנגיף הקורונה, גדולי ישראל, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, פרסמו הבוקר (שלישי) מכתב בו הם מבקשים להימנע מלהיות בבתי מדרש שלא נזהרים בהוראות משרד הבריאות, כך גם להימנע מלהשתתף בבאירועים.

בפתח מכתבם כותבים הרבנים: "הן עתה עם התפשטות הנגיף בעולם חובה על כל אחד ואחד להזהר מאד שלא יוזק  ושלא יזיק לאחרים ח"ו אך על מרביצי תורה חובת הזהירות ביותר באשר ת"ת דרבים תלוי בהם ועי' שו"ע ורמ"א ביו"ד הלכות מלמדים (סי' רמב) ולצערנו יש  מקומות תורה שנתבטלו עקב מחלתם של מלמדים ומגידי שיעורים".

בשלב זה מורים גדו"י: "ובכלל חובת הזהירות להמנע מלהשתתף בארועים כמו חתונות, בר מצוה וכו'  מלבד בני המשפחה הקרובים ביותר.

"וכן שלא להיות בבתי מדרש שאין שם זהירות כנדרש. וגם במקומות הלימוד  (בישיבות ובתתי"ם) צריכים לנהוג בזהירות יתירה כדי שלא לגרום ח"ו לביטול  תורה דרבים, וכל הנזהר בזה הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים וגו'".

"והנה כעת אחרי ט"ב עד ר"ח אלול אע"פ שלא נמצאים במסגרת הישיבה יש ליזהר  מטיולים, כי בעבר היו אסונות מחמת הטיולים, יש צורך במנוחה אבל לא בפריקת עול תורה כי זה דבר חמור מאד", הוסיפו הגר"ח והגר"ג.