אאא

בשיח פתוח וכנה שהתקיים לאחרונה, התייחסו הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון והגאון רבי ראובן לויכטר לשאלות המציקות לכולנו, אותן אנו משתדלים להדחיק, על גלות, גאולה והסיבה לבכי על חורבן בית המקדש.

באווירה הנוכחית של 'תשעת הימים', ולקראת צום תשעה באב, צפו בפאנל המרתק, בחסות 'צריך עיון', בהנחייתו של אליהו לוי.