אאא

ספר "צמח דוד"  והפולמוס סביב איסורו של היעב"ץ לקרואו תדיר.

בפרקים הראשונים ציטטנו את פסק היעב"ץ לגבי איסור ללמוד ספרי היסטוריה באופן תדיר, אחד מהם הוא ספר "צמח דוד" שכתב תלמידו של המהר"ל מפראג והרמ"א, החכם רבי דוד גנז.

הרב גנז ש"שיער" שיצאו נגד ספרו חכמים בדורות הבאים, בהקדמה לספרו, מביא ראיות רבות שמותר לקרוא בספרו.

אחת הראיות שמציג הרב גנז שמותר לקרוא ספרי היסטוריה של גוים, היא לא פחות ולא יותר מספר הספרים התנ"ך [!], שאינו מאריך בקורות שושלת אחשוורוש, ושולח את קוראיו לעיין בספרי גוים, כפי שנאמר בסוף מגילת אסתר: "הלא הם כתובים על ספר הימים למלכי מדי ופרס", וכן בירמיהו נאמר: "שַׁאֲלוּ נָא בַּגּוֹיִם", וכן בפרשת ואתחנן נאמר שעלינו להתעניין בהיסטוריה, ככתוב: "כִּי שְׁאַל נָא לְיָמִים רִאשֹׁנִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים אָדָם עַל הָאָרֶץ וּלְמִקְצֵה הַשָּׁמַיִם וְעַד קְצֵה הַשָּׁמָיִם הֲנִהְיָה כַּדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה אוֹ הֲנִשְׁמַע כָּמֹהוּ", ומכך מסיק הרב גנז שחובה על העם היהודי ללמוד היסטוריה, ולכן הוא הזדרז לכתוב את הספר הזה, כדי "לשמח נפש עגומים".

עוד טוען הרב גנז, שבמצב הזה, שעם ישראל בין הגויים, כאשר הם שואלים אותנו שאלות העוסקות בהיסטוריה, הרי שאין לנו מה להשיב... הרב גנז מתאר את היהודי הבור בהיסטוריה בעיני הגוי "כבהמה"..: "ונדמה להם כבהמות אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם.. אך ספר זה יכול להשיב ולהגיד מעז מזעיר על כל זמן וזמן, ובזה נמצא חן ושכל טוב בעיניהם".

• • •

ספר "צמח דוד" מחולק לפי ארבע המלכויות המופיעות בנבואת דניאל: בבל, מדי, פרס ואדום.

המקורות לחלק א' של ספר "צמח דוד" הם התנ"ך, מדרש סדר עולם רבה ומדרש סדר עולם זוטא, אגרת רב שרירא גאון, הקדמת הרמב"ם למשנה, ספר הקבלה לראב"ד, ספר יוחסין השלם, שלשלת הקבלה, ועוד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בחלק ב', אותו היעב"ץ אסר ללמוד בקביעות: מדגיש הרב גנז: "שבכל מקום שיש בו צד התנגדות נגד דברי אגדת חז"ל, אפילו כמלא נימא, ידיחו את דברינו, והיו כלא היו".

מסתבר שהרב גנז נהג ללמוד היסטוריה מהוראת מורו ורבו המהר"ל מפראג שכתב מילים מפורשות: "נראה כי יש ללמוד חכמת האומות, כי למה לא ילמד החכמה שהיא מן ה' יתברך, שהרי חכמת האומות גם כן מה' יתברך, שהרי נתן להם מחכמתו יתברך... כי כל דבר שהוא לעמוד על מהות העולם יש לאדם ללמוד, ומחויב הוא בזה, כי הכל מעשה ה' הוא ויש לעמוד עליהם ולהכיר על ידי זה את בוראו" (נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק י"ד).

ספר נתיבות עולם למהר''ל מפראג (hebrewbooks.org)
ספר נתיבות עולם למהר"ל מפראג (hebrewbooks.org)

• • •

לסיום נביא את דברי קודשו של היעב"ץ: "אך ספר דברי הימים של ר"י כהן, דבר מועט הוא הנמצא בו ממה שעבר על אבותינו, המצטרך אלינו ושראוי לנו לדעתו, ויש לעיין באותן דברים בחול בלבד, ורובו ככולו מדברי הימים של מלכי אומות העולם שעברו, ואין צורך בידיעתן כלל ואסורה הקריאה בהם בקביעות כנ"ל (וכן הדבר בח"ב של ספר יוחסין וח"ב של צמח דוד מקרה אחד להם) אלא לעתות הטיול כדחליש לבא מגרסא, וביומי דפגרי בהו רבנן, כדי ללמוד מתוכו לשון נקי וצח, גם כדי שלא להיות הת"ח ערום מידיעה בקורות הימים ושינויי הזמנים, למען יידע להשיב שואלו דבר, ולא יהא נחשב פתי וסכל בעניני העולם. אף לפעמים יש בו נפקותא לענין ספורי דברי הימים השייכים אל אומתנו ללמוד מאלה על אלה, או יצא ממנו למוד עצה ותבונה בעסקי עולם הנצרכים לנו ג"כ, ביחוד בענין השתדלות והפקת רצון אצל מלכים ושרים". (יעב"ץ, מור וקציעה סימן שז).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com