אאא

המדינה הגישה היום (שלישי) בקשה לקיים בבג"ץ דיון נוסף בהריסת ביתו של המחבל שהרג את הלוחם עמית בן יגאל הי"ד, משום ש"יש חשש לפגיעה בהרתעה באי ההריסה", כפי שמנמקת הפרקליטות.

בבקשה, שהוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה לדרישת נתניהו וגנץ, נכתב כי יש לאמץ את דעת המיעוט בפסיקת בג"ץ הקודמת, מאחר ו"פסק דינם של שופטי הרוב סוטה במובהק מהלכה פסוקה ומושרשת של בית המשפט הנכבד, שקבעה כי אין צורך במודעות או מעורבות של בני המשפחה בפיגוע כדי להרוס את ביתם"‎. 

לפי המדינה, "גישת דעת הרוב מצמצמת עד מאד את שיקול הדעת של המפקד הצבאי - ומכאן נגזרת הפגיעה בהרתעה. לפי בדיקה נרחבת, ברוב המקרים לא היו בידי המפקד הצבאי ראיות או אינדיקציות למודעות או מעורבות של בני המשפחה במעשה".

"ההלכה הפסוקה היא", נכתב עוד, "שמודעות קרובי המחבל לפעילותו או מעורבות בה אינן תנאי הכרחי להפעלת תקנה 119, הגם שהן עשויות להשפיע על היקף השימוש בתקנה".

עמית הי''ד (צילום משפחתי)
עמית הי"ד (צילום משפחתי)
הגדלה

כזכור, בפסיקה הקודמת קבעו השופטים, ברוב של שניים נגד אחת, כי המפקד הצבאי יוכל רק לאטום את החדר שבו גר המחבל, אך לא להרוס את כל הדירה‎, כפי שהסביר השופט מני מזוז: "עדיין לא ניתן להתעלם מהפגיעה הקשה הכרוכה בכך בבני משפחתו החפים מפשע, להם לא מיוחסת כל מעורבות בפיגוע".

הוריו של החייל, שהיה בן יחיד להוריו, הביעו אז את כאבם העצום מהחלטה זו, וגם בהנהגת המדינה נשמעו גינויים לה ובקשות לשנותה.