אאא

במעמד מרגש שנערך הלילה, הכריזו את נוסח מכתב תנחומין והתקשרות של החסידים בלונדון, לאדמו"ר הצעיר בן ה-29, הרה"צ רבי אהרן דב בער פרידמן.

האדמו"ר שיגר מכתב חיזוק לחסידיו בלונדון, בו הזכיר את אביו, האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שהיה תושב העיר במשך שנים רבות, וציין כי היה מתבטא שהיו אלו השנים הטובות שלו.

הרבי הוסיף, "חובה עלינו בימים קשים אלו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז לקבל דין שמיים באהבה ולהתחזק בריבוי אחדות ושלום". וכן, כי "חובת השעה להתחזק באמונה וביטחון בהשי"ת".

יצוין כי האדמו"ר, עדיין שוהה בארץ ישראל עד תום ימי האבל על אביו, בעל ה'אבירי ים', ורק לאחר מכן ימריא ללונדון, לשהות בקרב קהל חסידיו.

במכתב ההתקשרות, שהוקרא הלילה כאמור על ידי ר' יוסף ביוד, מנחמים תחילה החסידים את הרבי על הסתלקות אביו, ולאחר מכן מצהירים כי נחמתם תהיה בכך שיישב על כסא ממלכתו בעירם.

האדמו"ר, מתגורר בלונדון, ובבחרותו למד בישיבת גייטסהד, ולאחר מכן גם בישיבת מיר בירושלים שם עסק בלימוד תורה והלכה ברוב שעות היום בהתמדה גדולה ויוצאת דופן.

לאחר שאביו זצ"ל הוכתר לאדמו"ר לפני כשבע שנים, מונה בנו רבי אהרן לאב"ד החסידות בלונדון בשליחות אביו, ומאז רבים הולכים לפתחו ובאים אליו להתייעצות בשלל עניינים העומדים על הפרק, כולל בענייני הלכה בהם הוא נחשב לבקי ביותר.

האדמו"ר נקרא על שם סבותיו הקדושים, אהרן כשם האדמו"ר הקדושת אהרן, ודב בער על שם המגיד ממעזריטש.