אאא

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של השר יעקב ליצמן לקדם תעסוקת ישראלים בענף הבנייה ולהגדיל מכסות העובדים הזרים והפלסטינים בישראל.
 
מדובר באחד הצעדים עליהם הכריז השר בתכנית האצת הנדל"ן. על פי ההחלטה, תוקם ועדה מיוחדת לקידום תעסוקת אלפי פועלים ישראלים בענף הבנייה, ובמקביל תגדלנה מכסות העובדים הפלסטינים והזרים ותעמוד  על 80,000 ו22,500 בהתאמה.
 
החוסר ההולך וגדל בדירות ובידיים עובדות בענף הבנייה קריטי היום יותר מתמיד, עת המשבר הגדול במשק הישראלי. הגדלת מכסת העובדים, קריטית להאצת ענף הנדלן:  הן כמקור לאלפי מקומות עבודה נוספים, הן כמנוע צמיחה כלכלי למשק.

בהחלטה, הושם דגש  להכנסת  עובדים ישראלים לענף, במקביל לפעילות הממשלה להגדיל את מכסת העובדים הזרים והפלסטינאים על מנת לשמור על קצב ייצור גבוה כנדרש.
 
הגדלת מכסת הפועלים לעבודות רטובות תביא להגדלת מקורות הפרנסה לעשרות מקצועות "תומכים" בענף, ותוביל לצמיחה במשק. על פי נתוני הלמס, הגדלת  מספר עובדי העבודות הרטובות תשפיע באופן ישיר גם להגדלת מספר העובדים בעבודות האחרות בענף הבניין כגון מהנדסים, אדריכלים, חשמלאים, זגגים, מתקיני מעליות, עובדי אינסטלציה, עובדי מיזוג אוויר וכו'. בשנים בהן חל גידול במספר העובדים הפלסטינים והזרים, חל גידול במספר העובדים הישראלים. לפיכך, ועל מנת לענות על הצורך להגדיל את כושר הייצור הענפי, הגדלת מספר העובדים בעבודות רטובות אף תורמת ליצירת משרות נוספות בענף.
 
בהחלטה מוצע, כי עד שיוכשרו 30,000 עובדים ישראלים לעבודות רטובות, תעמודנה מכסות העובדים הפלסטינים והזרים על 80,000 ו-22,500 בהתאמה.
 
ההחלטה נוגעת בשלושה תחומים משלימים לתעסוקה בענף הבנייה: עובדים ישראלים בענף הבנייה, עובדים פלסטינים ועובדים זרים.

על פי הצעת משרד הבינוי והשיכון, תוקם וועדה מיוחדת אשר תפעל לצורך הגדלת תעסוקת ישראלים בענף הבנייה. הצוות ימפה את המקצועות הרלוונטיים להשתלבותם של עובדים ישראליים נוספים בענף הבנייה, תבחן הקלות רגולטוריות להכשרת עובדים, מתן תמריצים לעובדים ישראלים והסרת חסמי כניסה מקצועיים לענף.

בוועדה תיבחן השתלבותם של עובדים ישראלים, בין היתר, בתפקידים להלן:  מפעילי ציוד מכני הנדסי ועגורנים, מנהלי עבודה, מהנדסים, עוזרי בטיחות, נהגים, אתתים, עניבנים ועוד. הועדה תפעל בראשות ראש אגף תקציבים ובהשתתפות מנכל משרד הבינוי והשיכון ותביא מסקנותיה לממשלה תוך 90 יום.
  
על פי ההחלטה, תגדל מכסת ההעסקה לעובדים פלסטינים בענף המגורים והחל מהראשון בינואר 2021 תעמוד המכסה המרבית על 80,000 עובדים.
  
על פי ההחלטה, תגדל מכסת העובדים הזרים לענף הבנייה למכסה מירבית של 22,500 עובדים. במועד בו תימלא המכסה הנקובה היום, בסך 18,500, ככל שתימלא, תגדל מכסת העובדים הזרים בשלוש פעימות של 2,000 עובדים כל אחת, בהתאם לאיוש בפועל של כל פעימה.
 
שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן מסר: "ההחלטה תסייע להאיץ את ענף הנדלן, להגדיל את היקפי הבנייה בענף ובכך לסייע למשק כולו בייחוד בתקופה מורכבת זו". 

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יאיר פינס מסר: "הגדלת היצע הפועלים הזרים לענף הבנייה בישראל לצד השתלבות עובדים ישראלים בענף  הינה מהותית להמשך פעילות סדיר של ענף הבנייה, שנמצא בשלב קריטי לא רק מבחינת תחזית הדיור בישראל אלא לכלכלה הישראלית כולה".