אאא

סיוע נוסף: החלטת משרד האוצר להעניק דמי אבטלה בגובה של 70% עד יוני 2021, כחלק מהשלכות משבר הקורונה, יצרה מצב שמזיק לנשים ההרות או היולדות.

על פי החוק, אישה שמקבלת דמי אבטלה איננה זכאית לדמי לידה, ויתרה מזו - גם איננה יכולה לחזור לעבודה. כך נוצר מצב שנשים שנכנסו להיריון ממארס 2020 והלאה, ואמורות ללדת בטווח של החצי השנה הקרובה, תישארנה ללא סיוע כלכלי. לא דמי אבטלה, ולא דמי לידה.

בשל כך, לאחר התייעצות בין משרד האוצר והביטוח הלאומי, הוחלט לקדם פתרון שלפיו יולדות, אשר שהו בחל"ת רצוף לתקופה ממושכת וילדו בתקופה שבין 1 בינואר 2021 ל-30 ביוני 2021, תהיינה זכאיות לדמי לידה.

שר האוצר ישראל כץ אמר כי "אני שמח שמצאנו פתרון לבעיה כאובה שקרתה בגלל התמשכות דמי האבטלה בזמן הקורונה. הסיוע לנשים שילדו החל מחודש ינואר חיוני ומוצדק ויסיע ליולדות בקיום המשפחה המורחבת.

"מגפת הקורונה יצרה אתגרים כלכלים רבים לאזרחי מדינת ישראל, כפי שהבטחתי לא נשאיר אף אחד מאחור, גם את הנשים היולדות שזכאיות למלוא הסיוע. נמשיך לטייב ולשפר את רשת הביטחון ככל שיהיה צורך ולסייע לכלל הציבור עד להתגברות מלאה על המחלה וחזרה לשגרה".