אאא

מתנגדי החיסונים לא הולכים לאהוב את החוק הזה אבל מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי), בקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם, שלפיה משרד הבריאות יורשה להעביר מידע על מי שלא התחסן לרשויות מקומיות, למנכ"ל משרד החינוך ולגורמים במשרד הרווחה המפעילים מוסדות טיפוליים.

על פי לשון החוק ההעברה היא "במטרה לאפשר לגופים אלה לעודד אנשים להתחסן, במסגרת פנייה אישית לאותו אדם ופעולות נוספות שיוגדרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות". הצעת החוק אושרה במליאה בקריאה שלישית עם 30 תומכים ו-13 מתנגדים.

על פי הצעת החוק, "המידע יועבר לרשויות בכפוף לבקשה אקטיבית ולהצגת תוכנית לעידוד התחסנות בקרב האוכלוסייה הנכללת במאגר המידע. לגורם שיקבל אישור ממנכ"ל משרד הבריאות יועברו שמות, מספרי תעודת זהות, כתובות ומספרי טלפון של אזרחים שרשאים להתחסן ולא עשו זאת. לגבי מי שקיבל רק מנת חיסון אחת ולא הגיע בזמן לקבל את המנה השנייה - יועבר גם מועד קבלת מנת החיסון הראשונה".

בהודעה לאחר אישור הצעת החוק נאמר, כי "למען צמצום הפגיעה בפרטיות ומניעת ניצול לרעה של המידע, קובע החוק כי המידע המועבר ישמש אך ורק לעידוד התחסנות ויש איסור לעשות בו כל שימוש אחר. מוגדר איסור לעשות שימוש במידע כלפי אדם מוכר וכן איסור לכרוך בין עידוד להתחסנות לבין מתן שירותים, או להציב התניות כלשהן בכפוף להתחסנותו של אדם. הגישה למידע תוגבל לבעלי תפקידים מוגדרים והנחשפים אליו יחויבו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות. המידע יימחק בתום השימוש ולא יאוחר מ-60 יום לאחר קבלתו. אדם שפנו אליו לצורך עידוד התחסנות יהיה רשאי לדרוש שפרטיו ימחקו ושלא יפנו אליו שוב בנדון".

הרב יצחק רביץ ראש מועצת קרית יערים מסר עם אישור החוק כי הוא "תומך בחוק העברת המידע של תושבים שלא התחסנו לידי הרשויות המקומיות והמועצות, אנחנו באירוע של הצלת נפשות וכך צריך להתייחס לזה, המועצות יודעות להגיע הכי טוב לתושב לפרק את החששות ולהביא אותם למרכזי החיסון".