אאא

שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים קיבלו את בקשתם של פרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לחייבו להתייצב באולם בדיונים שעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה צפויות להישמע.

יחד עם זאת, הדגישו השופטים כי על ראש הממשלה להתייצב לדיון ביום שני, למעט עדות ישועה. בין היתר, ינכח נתניהו בדברי הפתיחה מטעם המאשימה.

בבקשה לבית המשפט, אמרו פרקליטי נתניהו כי עדותו של ישועה לא נוגעת לנתניהו עצמו. בין היתר בשל העובדה שמעולם לא שוחח או נפגש עם ישועה.

בית המשפט כתב בהחלטתו כי ""לאחר עיון בבקשה ובעמדת המדינה שלא הביעה התנגדות לבקשה, ובהנחה שהמבקש מבין את המשמעותיות של אי התייצבותו, לרבות אי העלאת טענות בהמשך הנובעות מהיעדרותו, אנו נעתרים לבקשה, ובשלה זה פוטרים את המבקש מהתייצבות כאמור".