אאא

לאור הירידה בנתוני התחלואה, משרד הבריאות צפוי להביא הערב (שני) לאישור הממשלה את מתווה הלימודים החדש, לפיו, יבוטלו לחלוטין הקפסולות בבתי הספר.

על פי המתווה, מערך בדיקות רחב יופעל במוסדות החינוך. כאשר תלמיד יימצא חיובי לנגיף, ייכנסו בני כיתתו לבידוד, וכלל חבריו לכיתה ולשכבה ייבדקו, וכן צוותי ההוראה בטרם חזרתם ללימודים.

במשרד אומרים כי "משרד הבריאות עוקב באופן רציף אחר נתוני התחלואה במדינה ומגבש את החלטות המדיניות בעקבות מדדים אלו.

"כעת, משעברו שבועיים של יציבות בנתוני התחלואה עם 95% מהמדינה ירוקה, כולל תחלואה נמוכה בקרב ילדים, ניתן להתקדם עם פתיחה של החינוך בצורה רחבה יותר תוך הפעלת מתווה של בדיקות נרחבות במקומות בהם יהיה זיהוי של עליית תחלואה".

מערכת החינוך פועלת כיום במתכונות שונות, בין היתר באמצעי למידה מרחוק וקפסולות. התקנות שמחייבות את בתי הספר ברחבי הארץ צפויות לפוג הלילה בחצות, ואם לא יאושרו התקנות החדשות, או יוארך תוקף התקנות שקיימות כיום, לא יהיו כלל תקנות על מערכת החינוך.