אאא

ועדת מומחים שכונה לבקשת שר העבודה הורווחה איציק שמולי מציעה לחזור בהדרגה מהסדרי החל"ת, זאת לצד פתיחת המשק והתאוששות הכלכלה.

הוועדה בראשות הכלכלן פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית המליצה על הסדר תשלום דמי אבטלה לעצמאיים, הארכת תקופת ההכשרה המקצועית והמשך תשלום דמי האבטלה במהלכה. עוד המליצה הוועדה כי קצבאות האבטלה יחזרו לרמתן מלפני הקורונה רק לאחר ששיעור האבטלה יירד מתחת ל-7.5%, זאת לקראת פקיעת הסדרי החל"ת בקרוב.

על פי מסקנות הוועדה, יש להגיע אל מנגנון אוטומטי לקביעת תשלום האבטלה, תקופת הזכאות ותנאיה בהתאם לשיעור האבטלה במשק.

שר העבודה והרווחה איציק שמולי הודיע כי הוא מאמץ את החלטת הוועדה ואמר כי "מדובר בהסדר מדורג שמאזן בין הצורך להחזיר עובדים לעבודה לבין החשש שיישארו ללא עבודה וללא הכנסה".