אאא

הסיוע למשפחות מעוטות יכולת ונפגעות משבר הקורונה - ביוזמת הממשלה נמשך, השבוע יקבלו המשפחות באופן אוטומטי את הפעימה השנייה של המענק.

בשבוע לפני פסח החלה חלוקת כרטיסי אשראי מיוחדים, לאלפי משפחות נזקקות ובהן הוטען סכום לרכישת מוצרים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים – מספר ילדים וכדומה.

השבוע התחילו בחלוקת הפעימה השנייה, כאשר ההטענה השנייה של הכרטיסים של משרד הפנים שחולקו ברחבי הארץ על ידי עמותת אש"ל ירושלים ופתחון לב, תהיה במהלך השבוע הקרוב באופן אוטומטי.

ההטענה תהיה בסכום זהה למה שקיבלה המשפחה בהטענה הראשונה, הודעה קולית תישלח למחזיקי הכרטיסים כדי לעדכן אותם על ביצוע ההטענה.

יצוין, כי אין צורך לעשות שום פעולה - ההטענה היא אוטומטית. כמו כן, אין צורך לרוקן את הכרטיסים לצורך ההטענה הנוספת, ההטענה השנייה תוטען מידי לילה בהתאם למקום הפנוי שיש בכרטיס, עד להגעה למלוא סכום הטעינה השנייה.