אאא

ממשלת ישראל אישרה את הצעת בנק ישראל להנפקת מהדורה מיוחדת של מטבע הוקרה בעריך של 5 ש"ח שייכנס למחזור המזומן, ויוקדש לצוותי הרפואה בישראל על תרומתם ומאבקם למען חייהם ובריאותם של אזרחי המדינה במהלך מגפת הקורונה. מטבעות דומים הונפקו גם במדינות שונות בעולם ובהן איטליה, צרפת, ומצרים.

עיצוב צד הנושא של המטבע, נבחר במסגרת תחרות עיצוב בהשתתפות 15 מעצבים גרפיים מישראל. בבחירת העיצוב הסופי, אימץ הנגיד את המלצותיה של הוועדה הציבורית לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יעקב טירקל. הנגיד, פרופסור אמיר ירון, בחר את העיצוב הזוכה מתוך שלוש הצעות העיצוב שנבחרו על ידי הוועדה כאמור.

בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010 פרטי המעה ועיצובה כפי שנקבעו על יד הנגיד, אושרו על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל, בראשות פרופ' שוקי שמר, וכעת אושרו גם על ידי הממשלה.

המטבע יונפק כמהדורה מיוחדת של מעה בעריך 5 ש"ח למחזור המטבע, באמצעות עדכון עיצוב צד הנושא והקדשתו לצוותים הרפואיים כאמור. בנק ישראל מתכוון להנפיק כמה מיליוני מטבעות מהמהדורה המיוחדת ואלו צפויים להיות מופצים לשימוש הציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים ודואר ישראל, עד סוף שנת 2021.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר: "בנק ישראל גאה להנציח על גבי מטבע רשמי של מדינת ישראל את הכרת התודה לאנשי מערך הרפואה בישראל, על מאבקם הבלתי מתפשר על חייהם ובריאותם של אזרחי המדינה. בראיה בינלאומית, אין ספק כי התמודדותה המוצלחת של מערכת הבריאות בישראל עם נגיף הקורונה, ובכלל זה מבצע חיסון האוכלוסייה, היא אחד הנדבכים המרכזיים אשר סייעו למשק הישראלי לצלוח גם את השפעותיו הכלכליות של המשבר הבריאותי ולחזור למסלול של התאוששות מואצת של הכלכלה הישראלית".