אאא

מה הסוד העומד מאחורי תפילת 'כל נדרי'? מה עניין 'נעילה'? והסברו של ר' משה מרוזודוב בעניין "פתח לנו שער".

שיעורו המרתק של ראש הישיבה הגדולה 'אגלי טל' ומשפיע במרכז 'אש החסידות', הרב משה רויטמאן, ליום הכיפורים.