אאא

אחרי שהפרקליטות ביקשה לשנות סעיף בכתב האישום בתיק 4000 - בית המשפט דן היום (רביעי) בשינוי האפשרי בכתב האישום לבקשת הפרקליטות.

עו"ד תירוש מהפרקליטות פתחה את הדיון, והסבירה מדוע לדעתם צריך לשנות את כתב האישום: "לטעמנו התיקון ושינוי המועד במובן הזה שהוא מרחיב את התקופה. לא מדובר בשינוי חזית ולא בשינוי עובדתי. העיקר בסעיף הזה הוא עצם קיום פגישת ההנחיה. המועד הוא לא הדבר המרכזי".

"השינוי‏ המבוקש לא משנה את כתב האישום והוא לא מהותי. אם בית משפט ישתכנע שהיתה אבחנה ושהיא היתה לפני ה-7 ביוני, לא נכון יהיה שבית משפט יהיה מוגבל לקבוע את זה רק בגלל התאריך בכתב האישום. בודאי שלנאשמים ניתנה הזדמנות להתגונן. טענתם המרכזית היא שלא היתה פגישה כזו והנחיה כזאת" .

עוד אמרה תירוש: "אנחנו לא יודעים לומר עדיין באיזה מועד מדויק הייתה הפגישה. היינו צריכים לתת יותר משקל לתכתובת עם עופר מרגלית בסוגיית המועד. לו ההתכתבות הייתה מופנמת על ידינו היא היתיה מוצגת בחקירה המשלימה של העד. נעשתה טעות על ידינו".

בתגובה, השיב השופט ברעם: "אולי גברתי תציג פסק דין אחד של העליון שבחינה כוללת של ראיות מצדיק תיקון כתב אישום ללא שינוי בנסיבות, אני לא מצאתי. האם גברתי מכירה פסק דין אחד של העליון שהתיר תיקון של כתב אישום רק מהטעם של בחינה כוללת של הראיות?".

בהמשך הדיון  אמרה השופטת מרים פרידמן פלדמן: "זה נכון שקו ההגנה הוא שלא היתה פגישת הנחיה. הדרך של ההגנה להראות זאת הוא שבמועדים הנטענים לא היתה לכך היתכנות. עכשיו גברתי אומרת אוקיי – אם ההגנה ניסתה להראות שבמועדים שאנחנו אמרנו לא היתה פגישה, אנחנו נשנה את המועדים. מה יקרה עכשיו? נתחיל לראות מועדים לפני ואחרי? אבל ההגנה תוכננה לפי כתב האישום ובדקה את הראיות לפי כתב האישום, וניסתה להראות מה שהיה ואתם אומרים נניח את זה הצידה, ונחפש תאריך אחר".

עוד הוסיפה: "אז אני שואלת – זה מה שהוא מעיד אמנם אבל אחרי שההגנה הראתה שזה לא יתכן, אז מאחר שהוא זוכר פגישה כזו ננסה להזיז אותה אחורה. אני שואלת אם יש ראיות נוספות לעצם קיומה של הפגישה. והמועד הוא קריטי, כי יש לנו פגישה במוצ"ש ואתם מבקשים מיום ההודעה על המינוי"

השופט ברעם פנה לעו"ד תירוש ואמר: : "תמיד אפשר לתקן, כל בחינה של ראיות, אז ההגנה תעשה חישוב מסלול מחדש. כל פעם שיש, איך הגדרתם את זה, 'בחינה כוללת של המוסד הראייתי'. כרגע יש לנו עד שאומר חד משמעית שהפגישה היתה אחרי המינוי. גברתי אומרת הוא לא בדיוק זכר אז אנחנו נזיז את זה".

תירוש השיבה:  "אנחנו רואים את הטעות שקיימת בכתב האישום. אנחנו לא יודעים את המועד המדויק".

השופט שחם השיב לתגובת תירוש ואמר: "קו ההגנה מתייחס לאיזושהי נקודת זמן ובוחן את העשייה או אי העשייה בפרספקטיבה הזו, וכשמבקשים לשנות את זה - זה משפיע על כל בחינת הראיות. אנחנו עוסקים בתיק שאפשר להגיד בזהירות שרמת המורכבות שלו לא מהנמוכות. לבצע מהלך כזה במהלך השמיעה זה לא טריוויאלי".

לאחר מכן סיימה עו"ד תירוש את טיעונה והשופטים פנו אל עו"ד חן שמייצג את שלמה פילבר.

השופטת פרידמן פלדמן פנתה לחן: "עו"ד חן אני אפתח בשאלה. התביעה אומרת, כי יש את סעיף 184. השאלה מה ההבדל מבחינתכם בין הסעיף שאפשר ליישם אותו בסוף ההליך לבין תיקון כתב האישום כעת?"

עוד אמרה: "המדינה מודיעה מראש שהיא שומרת על זכותה לפי 184 (סעיף שמשאיר את השינוי פתוח ולא קובע אם ישונה מיידית) ולכן יש לנאשם הזדמנות להתגונן, ולא משנה אם היא תתקן כעת את כתב האישום. מה ההבדל בין תיקון כתב האישום לבין מה שיבקשו לטעון בסוף?"

עו"ד חן טען כי יש הבדל בין המקרה הזה לאחר, אחרת הפרקליטות לא הייתה פונה.

השופטת פרידמן-פלדמן המשיכה: "אני מניחה שההגנה לא תיקח סיכון ותחכה עד סוף היום. האם מבחינה פרקטית התנהלות ההגנה אינה זהה בשני המקרים?"

עו"ד חן השיב כי "קשה מאוד להשיב לשאלה הזאת במובחן ממה שקרה כאן. יש בלבול בתפיסת התביעה בין קו ההגנה לבין היכולת להתגונן. קו ההגנה שלנו הוא שלא הייתה הנחיה; הדרך שלנו לבסס אותו היא היכולת להתגונן, מה חוקרים, מה שואלים ומה לא. היכולת שלנו להתגונן מבוססת על כתב האישום ועל הראיות. אי אפשר לערבב כל הזמן את הכלים, כי אז אנחנו תועים בדרכי ההתגוננות שלנו והן נפגעות. גילינו את קו החקירה שלנו, ועכשיו אומרת התביעה: שנייה, פוס, חומר הראיות לא תומך בעובדות שבכתב האישום ונשנה את העובדות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

אין כאן ראיות חדשות אלא חשיבה חדשה, תוך הנחת המבוקש. אם לוקחים את הקו אחורה, מחריבים את היכולת שלנו להתגונן. אי אפשר לעשות מעובדות כתב האישום פלסטלינה, כאשר על בסיסן אנחנו תוקפים אותן בהצלחה."

פלדמן-פרידמן השיבה: "אבל החוק מאפשר תיקון כתב אישום ובלבד שניתנה הזכות להתגונן." חן השיב: "החוק מאפשר את זה כאשר יש סיבות ברורות."

פרידמן פלדמן:  "אם לכתחילה היו טוענים שזה היה לפני או אחרי? אם תקופת הזמן מתרחבת, עדיין צריך לעשות את אותה עבודה לגבי כל התקופה."

עו"ד חן השיב: "העד אמר כל הזמן שזה היה אחרי המינוי, וזה העוגן שלנו. זה לא שיח אינטלקטואלי. זה הדבר המרכזי. הם לא ביקשו לתקן את כתב האישום אחרי הרענון ואחרי העדות הראשית. אלו הם כלי העבודה שלנו לתקוף את ההנחיה. התביעה משנה חזית מהותית ודרמטית, שעל בסיסה הכנו את כלי התקיפה שלנו כדי להוכיח את קו ההגנה. עצם השינוי תוך כדי תנועה פוגע בצורה מהותית ביכולת שלנו להתגונן. זו פגיעה בזכותם של הנאשמים להליך הוגן."