אאא

פרק ג': אנו עוסקים ב'גניזה החרסונית', עליה התבטא הגר"מ מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' בשיעורו השבועי: "פעם באו רשעים ורמאים לאדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ע"ה, ואמרו לו יש לנו גניזה מחרסון – 'גניזה חרסונית' ושם יש כל מיני מכתבים מיוחדים שהבעל שם טוב חתום עליהם".

בקובץ ישורון ד' כתב מכתב למערכת הרב שלמה זלמן הבלין ובו גלגל את תהליך העניינים לטענתו.

לדברי הרב הבלין כאשר הגיעו לירושלים התעודות הראשונות שמוצאן מהגניזה החרסונית על ידי הרב שמחה אסף שרכשם באודסה עבור בית הספרים הלאומי בירושלים, שְׁלָחָם ד"ר אברהם א' שרון (שְבַדְרוֹן) למעבדה בוינה, שם התברר שהם כתובות על נייר שעדיין לא היה בייצור באותם השנים.    

האדמו"ר הרייצ' הסכים שאין התעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד. החוקר התורני הגרד"צ הילמן זצ"ל המפורסם עסק בפרשיה זו, ובספרו 'אגרות בעל התניא ובני דורו', ובנספח מיוחד חקר את הגניזה ולדברי הרב הבלין, הוא הוכיח את זיופם.     

לאחר זמן ממשיך הרב הבלין בדבריו, שאל צ"ה הרכבי את האדמו"ר האחרון מליובאוויטש זצוק"ל, לדעתו על ספרו של הגרד"צ הילמן ששלל מכל וכל את ה"גניזה החרסונית". הרבי מחב"ד השיב לו במכתב, שהוא כעין מאמר מסודר בו הוא ניסה לדחות את טענות הגרד"צ הילמן.

הגרד"צ הילמן לא נותר חייב, והוא כתב מכתב לרבי מחב"ד, בו הוא מחזק ומאשש את דבריו הראשונים.

שני המאמרים הודפסו בקונטרס 'הספר', לענייני ביבליוגרפיה שיצא בירושלים תשט"ו.

מששמע הרבי מחב"ד על הדפסתם יחד, הגיב במכתב מי"א ניסן תשט"ז בין היתר בדברים הבאים: "ולא שיערתי שידפיסו מכתבי זה ביחד עם מכתבו... מה שנצטערתי – הוא על העמידה  בדף אחד וכו'. ושקלתי למטרפסי בהאי עלמא, על שמתחלה נכנסתי לפולמוס לאחרי ששיערתי מראש שנצחנות תהי' כאן".  

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

טענתו בין היתר של הרבי מחב"ד הייתה, היכן נמצא איש "חברה'מן גדול ולמדן קטן ובלאפער גדול" כזה שאפשר לייחס לו ידיעה רחבה כל כך בידיעת החסידות והקבלה, שמסוגל היה למעשה זיוף זה. הגרד"צ הילמן טרח וחקר ובלש וגילה שהמזייף היה איש ידוע באודוסה בשם הירשל שפירא.

יצוין שלמרות דעתו זו של הרבי מחב"ד, הורה הרבי להדפיס את מכתבי בעל התניא מתוך הגניזה החרסונית במדור נפרד כולל דף שער נפרד, ולא לשייכם כחלק בלתי נפרד מהמכתבים האותנטיים. (ראה אצל הרב שלום דובער לוין, בספר 'אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הזקן', עמוד תס"ט ואילך).

הרוצה להתעמק בפולמוס 'הגניזה החרסונית', יוכל לעשות זאת בין היתר בקובץ ישורון כ"ב, שם הובאו מספר מאמרים בעניין. בקצרה ניתן לראות באתר המכלול, וחבדפדיה בערך הגניזה החרסונית', שם הובאו טענותיו של הגרד"צ הילמן, והרבי מחב"ד.  

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]