logo
"ועיניתם את נפשותיכים, כי הנפש אשר לא תעונה... ונכרתה" - יוה"כ נועד לכפרה של אדם על חטאיו, מדוע אם לא יצום, יענש דווקא בכרת? כי ישראל ערבים ולכך גם נהגתה מערכת החוקים במדינה (אקטואליה)
ערב ראש השנה: הרבנית ימימה מזרחי בראיון מיוחדאקטואליה - מאמע

"הנבחרת בכיכר": הפעם פותחת הרבנית ימימה מזרחי צוהר ללב השבור של כולנו, משתפת באתגרי השנה החולפת

"אין ספק שכל הדלתות נפתחות בפני נשים"אקטואליה - מאמע

לכבוד ראש השנה, הזמינה מירי שניאורסון שתי אורחות נפלאות, רבות פעלים, לאולפן - ושוחחה איתן על ההכתרה, על

logo