פנייה למשרד החינוך

ישיבת מיר דורשת: שחררו את כספי התמיכות שעוכבו

לאור העיכוב המתמשך בהעברת כספי התמיכות לישיבת מיר ולאחר שהשימוע נדחה - "בגלל ביקור טרמאפ", מאיימת הישיבה על משרד החינוך - שחררו את כספי התמיכות או שנפנה לערכאות (חרדים)

ישראל כהן | כיכר השבת |
היכל ישיבת מיר (צילום: ברוך אוביץ)

הביקורות בישיבת מיר שנערכו בסוף זמן חורף האחרון וכפי שדווח בהרחבה ב"כיכר השבת", לאחר שנפסלה בהם הישיבה לאור העובדה שחלק מהתלמידים שהו באותה העת בחופשה, ממשיכים לגרום לסאגה בלתי נגמרת ולעובדה שחלק מתקציב הישיבה מעוכב מזה תקופה ארוכה.

כפי שפורסם ב"כיכר השבת", בשל העובדה שהביקורת נערכה בחופשת פורים ,הרי שתלמידים רבים היו חסרים ולפיכך הישיבה לא "עברה" את הביקורת.

בהמשך הבהיר השר נפתלי בנט כי הביקורת תבוטל והמשרד לא יתחשב בה והבטיח כי תיערך ביקורת נוספת במועד מוסכם.

אלא שכפי שפורסם ב"כיכר השבת", גם לאחר שורה של אי הבנות בין המשרד להנהלת הישיבה הוחלט על הקפאת חלק מהתקציב כיוון שהישיבה לא עמדה בביקורת המדוברת וזאת בניגוד להבטחת השר.

ל"כיכר השבת" הגיע מכתב ששיגר בימים האחרונים עו"ד עמית חדד ממשרדו של עו"ד יעקב וינרוט הממוען אל עמוס צאיידה מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים בו דורשת הנהלת הישיבה לשחרר את התקציבים החסומים ומאיימת לפנות לערכאות באם לא יקרה כן.

במכתבו, כותב עו"ד חדד כי "ביום 20.3.2017 התקיימה ביקורת בישיבת מיר. ביקורת נוספת אמורה היתה להתקיים ביום 27.3.2017. בשל התוצאות לכאורה של הביקורת, זומנה ישיבת מיר לשימוע שנקבע ליום 22.5.2017.

"עובר לאותו מועד, התקבל אצל מרשתנו מכתבה של סגנית מנהל האגף, הגב' סיגלית דניאלי, לפיו הוחלט: 'לעכב כמו בחודש 4/2017, סך של שני מיליון ש"ח'. עוד הובהר במכתב, כי לאחר קיום השימוע תתקבלנה החלטות בעניין משמעות הביקורות שנערכו אצל מרשתנו".

"רצה הגורל", כותב עו"ד חדד, "ויום 22.5.2017 היה גם יום ביקורו של נשיא ארה"ב בישראל. עובדה זו היתה ידועה ברבים זמן רב, ועל כן נערכו מרשתנו והח"מ להתייצב לשימוע חרף ביקורו הצפוי של נשיא ארה"ב. בתוך-כך, הקדמנו את הגעתנו מתל-אביב לבירה ב-8 שעות, ואף שכרנו מקום שהייה בסמוך למקום עריכתו של השימוע, כדי שנוכל להתייצב אליו במועד שנקבע לקיומו.

"והנה, כארבע שעות בלבד טרם המועד שנקבע מראש לשם עריכתו של השימוע, בשעה 12:00 לערך, הודעתם לנו כי השימוע מבוטל, מן הטעם שאחד מחברי ועדת התמיכות, כביכול, לא יכול להתייצב בשל קשיי ניידות שנגרמו כתוצאה מביקורו של נשיא ארה"ב".

עו"ד חדד מוסיף במכתבו כי הודיעו להם שהשימוע נדחה לתאריך 28.6.2017 - "למעלה מחודש ימים לאחר המועד שנקבע במקור לקיומו של השימוע; למעלה מחודשיים לאחר שהתקבלה במשרדכם ההחלטה בדבר עיכוב (נוסף) של כספי התמיכות עד למועד עריכתו של השימוע; ושלושה חודשים לאחר מועד עריכתה של הביקורת בישיבה".

במכתבו, טוען עו"ד חדד כי "כיום ידוע למרשתנו, כי השימוע שאליו נערכנו מבעוד מועד (תוך שכירת שירותיו של מומחה בעל שם עולמי שערך חוות דעת בנושא הביקורת והגיע מארה"ב לצורך הצגת חוות דעתו בפני הועדה, ותוך שכירתו של מקום שהייה בירושלים, כדי שנוכל להתייצב לשימוע במועדו) – נדחה על ידי משרדכם, למרות שלמיטב הבנתנו כל חברי ועדת התמיכות של האגף בראשותך, נכחו בירושלים והיו זמינים להתייצב במקום שנקבע לצורך עריכתו של השימוע, כך שבהחלט ניתן היה לקיימו במועדו".

עו"ד חדד מוסיף כי "מכל מקום, כפי שציינו במכתבנו שבסימוכין – הגעתו של נשיא ארה"ב לישראל לא היתה בגדר סוד הידוע למעטים. מדובר באירוע שהעסיק את התקשורת שבועות הרבה, וספק אם יש אדם במדינת ישראל שלא ידע על הגעתו הצפויה כמו גם עומסי התנועה שהיא עתידה לגרום.

"במצב דברים זה, משעה שקיומו של השימוע במועד שנקבע לעריכתו – סוכל בנסיבות שאינן תלויות בנו או במרשתנו ואף לא ב"כוח עליון", אלא במשרדכם – פנינו אליכם, בתאריך 22.5.2017, בבקשה להורות על שחרורם של הכספים המעוכבים, ולו לפנים משורת הדין.

"עד למועד כתיבתו של מכתבנו זה – לא טרחתם להשיב לפנייתנו הנ"ל. במקום זאת, פניתם אלינו מספר פעמים בניסיון להקדים את מועד עריכתו של השימוע הנדחה – לתאריכים, אשר חלקם הוצעו על ידי משרדנו (כגון: 7 ו-8 ביוני), אך סורבו על-ידכם (משסברתם, ככל הנראה, כי בדרך זו ניתן יהיה לעכב את תשלום כספי התמיכה בחודש ימים נוסף, או אף מעבר לכך); או לתאריכים, אשר הובהר לכם, זה מכבר, כי אינם אפשריים מבחינתנו, לנוכח קיומם של דיונים בבתי משפט, שנקבעו זה מכבר, ולא ניתן לשנות את מועדיהם בהתראה קצרה. מכל מקום, תאריכים פנויים שהיו ביומננו – נתפסו לאחר שנקבע המועד הנדחה לקיומו של השימוע, וכיום אין באפשרותנו לקיים את השימוע הנדחה במועד מוקדם יותר מכפי שנקבע על ידכם".

עו"ד חדד מוסיף וטוען במכתבו כי "אינכם יכולים לדחות את מועד השימוע, מחד גיסא, ולעכב את תשלום התמיכה לתלמידים, מאידך גיסא. בפרט אמורים הדברים לנוכח העובדה שקיומו של השימוע במועד שנקבע לעריכתו – סוכל על ידי משרדכם; ולאור העובדה שמרשתנו אוחזת בטיעונים כבדי-משקל, אשר שמיעתם בלב פתוח ובנפש חפצה עשויה להביא, בסבירות גבוהה, לביטולה של החלטת ועדת התמיכות מראשיתה.

"כפי שבוודאי ידוע לכם, החלטותיכם בנושא שבנדון כפופות, בין היתר, לאמות מידה של חוקיות, סבירות, מידתיות והגינות, וכן לביקורת שיפוטית. לא ניתן להחזיק בבני הישיבה הנסמכים על כספי התמיכות (המעוכבים מלפני חג הפסח) – כ"בני ערובה" עד למועד עריכתו של השימוע, אשר נדחה על ידכם, מסיבות הקשורות במשרדכם".

עו"ד חדד מדגישד במכתבו כי "כספי התמיכה אינם משמשים למותרות, אלא למתן מלגות (צנועות) לאברכים ולתשלום לספקים. במכתבנו מתאריך 22.5.2017 הובהר לכם, למעלה מן הדרוש, כי המשך עיכובם של הכספים גורם ויגרום בוודאות לפגיעה באלו הנסמכים על התשלומים הדלים לרכישת מצרכים בסיסיים לביתם".

לסיום מכתבו הוא כותב כי "הנה כי כן, בנסיבות שנוצרו: את השימוע – יש לקיים; ואת כספי התמיכות – יש לשחרר. תוצאה זו מתחייבת לפי שורת הדין, ולא רק לפנים משורת הדין. כל החלטה אחרת שתתקבל על ידי משרדכם בהקשר זה תהיה: בלתי חוקית, לא הגונה ולא הגיונית, תלקה בחוסר סבירות ומידתיות קיצוני – ולא תעמוד במבחן הביקורת השיפוטית.

"אשר על כן, וכדי לייתר את הצורך בפניה לערכאות, משרדכם נדרש בזאת להורות, לאלתר, על שחרורם של כספי התמיכות לתלמידי הישיבה, אשר כבר כיום (ומזה כ-3 חודשים) מעוכבים וממשיכים להיות מוחזקים על ידי משרדכם, שלא כדין".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות