חשיפת 'כיכר השבת'

צוריאל קריספל: "לא ניטול חלק בקרקס של פרוש"

מכתבו של מנכ"ל עיריית אלעד, בו זומנו חברי המועצה לישיבה לא שגרתית לצורך ניסיון נוסף לאישור תקציב העיר, הקפיץ את יו"ר ש"ס המקומי צוריאל קריספל - המתנגד לו יחד עם 'דגל' (חדשות)

אבי רבינא | כיכר השבת |
צוריאל קריספל (צילום: קובי שירה צילום אירועים)

הקרבות הפוליטיים באלעד לא פוסקים לרגע, ובעקבות מכתבו של מנכ"ל העירייה שנחשף ב'כיכר השבת', בו זומנו חברי המועצה לישיבה שלא מן המניין בניסיון נוסף לאשר את תקציב 2019, יוצא יו"ר ש"ס בעיר צוריאל קריספל במתקפה חריפה.

הרקע, כזכור: המתיחות העזה בין ש"ס ודגל התורה לראש העיר ישראל פרוש, שלטענתם לא עמד בהסכם בכך שהתמודד שוב בבחירות האחרונות - וניצח.

במכתב, שהגיע לידי 'כיכר השבת' ומוען למנכ"ל העירייה זאב קשש, כותב קריספל: "נדהמתי לקבל מחברים את מכתבך המיועד אליי ולחברי המועצה עוד בטרם הגיע מכתבך זה לידי, ואני מבין שבצוק העיתים כל דרך להיראות צודק 'לכאורה' כשרה, אף למנכ"ל עירייה שאמור לעבוד מקצועית".

"במכתבך זה, אני שמח להיווכח שהתאריך בו הוא נכון ואמיתי, אך לצערי כל הנכתב בו הוא מסכת של אמירות וקביעות הרחוקות מן האמת בלשון המעטה, ואני אפרט זאת אחת לאחת, וסליחה מראש אם אאריך מעט בדבריי אך ההכרח לא יגונה לאור הנסיבות".

המנכ"ל קשש (באדיבות המצלם)

קריספל משחזר באריכות את השתלשלות העניינים: "בתאריך ה-19/12/2108 קיבלנו זימון לישיבת מועצה בה נתבקשנו לאשר את הקמתן של 3 ועדות חשובות, לדברי ראש העיר הקמתן של ועדות אלו נחוצה מאוד כדי "לסייע" לתושבים, להזכירך ההזמנה לישיבה זו פורסמה בכלי התקשורת בטרם זכו חברי המועצה לשזוף בה את עיניהם, למרות שאין קואליציה בעיר או אפילו דיבורים על הקמתה, נענינו ל"אתגר התקשורתי" הזה שהציב בפנינו ראש העיר (המלוב"ן) המלומד בניסוחים תקשורתיים... ואכן אישרנו את הקמתן".

"למחרת, בתאריך -20 לחודש הוצאת זימון לחברי ועדת כספים ל-4 ימים רצופים וזאת ללא כל תיאום מראש עם יו"ר הוועדה כמקובל וכראוי, עד כמה שידוע לי מי שאמור להוציא זימון לוועדה זו הוא היו"ר ולא מישהו אחר, ובמיוחד כאשר מדובר בדיוני התקציב לשנת הכספים".

"זאת ועוד כאשר מדובר במחצית מחברי מועצת העיר שהנם חדשים ואינם "בקיאים" בלשון המעטה בסדרי הועדות השונות ואיך הן אמורות להתנהל, כנ"ל אינם מכירים את אגפי ומחלקות העירייה וחלקם אף לא מכירים את מנהלי האגפים בעירייה ופועלם".

"למרות ההתרסה הזו", כותב קריספל, "ולמרות האמור לעיל בעניין הכשרתם של חברי מועצת העיר, הבנתי את הבהילות הנובעת מזימון זה, ואת הרצון לעמוד ביעד, דהיינו לאשר את התקציב ביום האחרון לשנת הכספים החולפת, מחלתי על כבודי ועל הוצאת הזימון לחברי הוועדה שלא באישור וללא תיאום איתי, אך לאור המצב שבו מתבקשים חברי מועצת העיר לאשר תקציב שנתי בעוד הם "ירוקים" ולא ראו מימיהם ספר תקציב, (כמובן שאין הדבר באשמתם, שהרי הם נבחרו ממש לאחרונה) ממה הוא מורכב, ומה ההשלכות של כל סעיף וסעיף, לטובת ולתועלת העניין הצעתי שנזמן לימי הדיונים את מנהלי האגפים והמחלקות שיפרטו בפני החברים את פעולות האגפים עליהם הם מופקדים, יתנו סקירה על השנה החולפת, ואת חזונם לשנת הכספים הבאה ואכן כך היה".

ראש העיר פרוש, עם תומכיו. ארכיון (צילום: יהושע פרוכטר)

לדברי קריספל, "ישבנו במשך ארבעה ימים רצופים כאשר כל ישיבה נמשכה שעות ארוכות, במקביל השתדלתי לתרום מניסיוני ולהסביר לחברים החדשים איך בנוי ספר התקציב, הישיבות היו מרתקות וענייניות בהחלט".

"בתום יום הדיונים הרביעי שחל ביום חמישי בתאריך ה-27/12/2018, דיון שנמשך שעות ארוכות ולקראת השעה 23:00 ביקשו חלק מהחברים לצאת להפסקה בדיוני הוועדה ולהמשיך את הדיונים בתחילת השבוע, נעניתי לבקשתם ובתיאום אתך סוכם שנודיע על מועד המשך הישיבה בתחילת השבוע. (ניתן לאמת את הדברים מהקלטת הישיבה שתצורף בל"נ לדוא"ל זה)".

"בהתאם לסיכום האמור, במוצ"ש פניתי אליך באמצעות מסרון בו ביקשתי לתאם יחד איתך מועד להמשכה של ישיבת הועדה, נדהמתי לקבל את תשובתך במסרון קולי בו אתה מודיע לי שלאחר שעזבנו את חדר הישיבות ואת בניין העירייה חלק מהחברים "עשו שבת לעצמם", והעלו להצבעה את אישור התקציב, וזו ללא כל אישור ותיאום עם יו"ר הועדה ובניגוד לכל מנהל תקין."

"בדבריך", כותב קריספל למנכ"ל העירייה זאב קשש, "טרחת להדגיש כי פעולתם זו גובתה על ידי היועמ"ש עו"ד ניסים לוי, וזאת כאשר עו"ד ניסים לוי טרח להדגיש הן בישיבת הועדה והן בישיבת המועצה שמי שמוסמך להעלות נושאים להצבעה בכלל ואת אישור התקציב בפרט, זה יו"ר הועדה ולא מישהו אחר, ואף הגדיר זאת בישיבת מועצה את מעשיהם והצבעתם של חברי הועדה כ"מעשה ליצנות"....(ניתן לאמת את הדברים מהקלטת מהלך הישיבה)".

"בנוסף לכך, במכתבך האחרון אתה מציין 'למרות שחלף כמעט שבוע מהדיון במועצה, לא קיבלתי שום בקשה לדיון או הצעה כלשהי לשינויים בסעיפי התקציב השונים' - סוף ציטוט: תמהני בלשון המעטה איך הנך מחליף בן רגע בין היוצרות, כאשר מחד זימנת עד היום את חברי הועדה ללא כל תיאום והתייעצות עם יו"ר הועדה או מי מבין חבריה, וכעת הנך מלין על כך שלא פנו אליך לכנס את ישיבת הועדה...אני מבין אמנם את הלחץ בו הנך נתון כאשר ראש העיר רודה בך לפעול בצורה כזו שאינה חוקית ושאינה מקצועית בעליל, אך האם אין גבול לשיתוף פעולה לא ראוי שכזה מצידך?".

"תמהני איך מלאך לבך בבואך לכתוב את המילים הבאות 'בתום 4 ימי הדיונים, ובהצבעה של רוב חברי הועדה נערכה הצבעה לאישור התקציב, וזה אכן אושר בהצבעה פה אחד... ולאחר מכן עבר לאישור מליאת חברי המועצה, אך שם האישור נדחה!' - סוף ציטוט: תמהני, גם לשיטתך האם 4 מתוך 9 חברי הועדה הם רוב?".

בנין עיריית אלעד (צילום מסך: מתוך google maps)

"אני משפשף את עיני למקרא מילים אלו", ממשיך קריספל, "ותוהה האם הם נכתבו על ידך, זאב ידידי, הנך אדם רציני, ואף הייתי שותף לבחירתך לאור הרקורד העשיר שלך בעבר, אני שואל את עצמי הייתכן שמילים אלו נכתבו באמת ע"י ידידי זאב קשש? האם טרחת לספק לחברי הוועדה את המסמכים שדרשו ממך פעם אחר פעם מזה זמן רב בהם נתבקשת לפרט הוצאות ששולמו שלא כדין לגופים שונים וכפי שפורט בפנייתו ל חבר המועצה יו"ר תנועת ישי הרב ברק צברי?".

"אתה מסיים את מכתבך במילים אלו: 'אשמח אף לתאם מול יו"ר הועדה הרב צוריאל קריספל מועדים לכינוס ישיבות הועדה... וכל זאת ע"מ שהעירייה תוכל לפעול בצורה מיטבית ומקצועית לרווחת ולמען תושבי העיר" - סוף ציטוט. לאיזה מקצועיות אתה בדיוק מתכוין? האם למחטפים כאלה ייקרא מקצועיות? האם לזימון ישיבות הוועדה ללא תיאום עם יו"ר הועדה ייקרא מקצועיות? כאשר ראש העיר לוחץ אותך אתה מוציא זימון בשמי, וללא כל תיאום איתי, וכאשר זה לא מסתדר, אתה לפתע מציע לתאם איתי את מועד הישיבות, במחילה מכבודך, זה לא רציני!".

בסיום מכתבו כותב קריספל: "זאב ידידי, אני מציע לך להתנער ממכתבך זה שאין לי ספק שהוכתב לך מילה במילה ע"י ראש העיר וחבר יועציו, אל תיתן לאותם אנשים להרוס לך את הרקורד העשיר הנזקף לזכותך, ובזכות".

"זאב ידידי, אני מודיע לך חגיגית שאני וחבריי לא ניטול חלק בקרקס התקשורתי אותו מנהל ראש העיר על גבם של חברי מועצת העיר, על גבך, ועל גבם של התושבים היקרים מטעמים השמורים עמו", מסיים יו"ר ש"ס באלעד את מכתבו הזועם.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר