התחקיר המלא • החלק הראשון

הילולת הרשב"י במירון; הכשלים, הקריסה והפקת הלקחים

חודשיים לאחר קריסת 'מתווה מירון' בהילולת הרשב"י, הושלם התחקיר שכולל פירוט של כל הכשלים שהובילו לקריסה, ממפה את חלוקת האחריות ומפיק לקחים לקראת ההילולה בשנה הבאה (חדשות)

הציון השומם במירון, בל"ג בעומר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

חודשים חלפו מהילולת ל"ג בעומר במירון - שנה לאחר אסון מירון הנורא שגבה את חייהם של 45 בני אדם - במהלכה שרשרת כישלונות שהתרחשו בשטח גרמו בסופו של דבר לקריסת המתווה ולפריצה אל הציון, כולל אלפים רבים שחזרו הביתה מבלי לעלות למירון.

בעקבות כך ביצע פרויקטור מירון, צביקה טסלר, תחקיר מלא אודות ההילולא, הסיבות לקריסת המתווה והכשלים בדרך למימושו, תחקיר שכולל גם הפקת לקחים והמלצות להילולא הבעל"ט בל"ג בעומר תשפ"ג.

'כיכר השבת' עם התחקיר המלא, הנתונים וההמלצות.

המספרים של ההילולה

סך הכרטיסים שעמדו לרשות הציבור עמד על 172,000, מתוכם 18,000 כרטיסים שהוקצו לקהילות ולחסידויות, אך בפועל נופקו 111,000 כרטיסים בלבד.

על פי מערכת ספירת הקהל, מספר המתפללים שנכנסו אל מתחם הציון עומד על 59,600, מתוכם 20,000 נשים. מספר האנשים שנכנסו למעגל דרך המהדרין הינו 16,000, כאשר סך האנשים שנכנסו למעגל ההר כולו עומד על 67,500 בני אדם.

על פי התחקיר הגיעו למירון בסך הכול 81,800 בני אדם כאשר בחלוקה לפי התחבורה הציבורית, 56,000 איש הגיעו בתחבורה ציבורית, 7,600 בני אדם בהסעות פרטיות, ו-4000 בני אדם ברכבים פרטיים. היתר, 18,000 הינם בעלי היתרים מיוחדים, הכוללים משפחות שכולות, חסידויות ואנשי קהילות, כאשר על פי התחקיר כ-3,800 בני אדם הוחזרו מהדרכים מבלי שהצליחו לעלות למירון כלל.

תקציב ההילולה

על פי הנתונים המלאים שנחשפים לראשונה הושקעו בהילולת ל"ג בעומר תשפ"ב 59 מיליון שקלים.

43 מיליון ש"ח להילולא עצמה ו-16 מיליון ש"ח להשקעה בבטיחות ובתשתיות לטווח הארוך, כאשר האומדן הראשוני היה על 54 מיליון ש"ח, מתוכו 12 מיליון להשקעה בבטיחות ובתשתיות.

עיקרי הלקחים

1.

על פי התחקיר, הוגדרו התפקידים וממשקי העבודה של הגורמים השונים, הוסרו מפגעי בטיחות ושופרו התשתיות, ונמנעה צפיפות חריגה.

בנוסף, כניסת הקהל למתחם הציון הוגבלה על פי הנחיות מהנדס הבטיחות ויושם נתיב הליכה מוסדר גם בעזרת הגברים, אך יחד עם זאת, מתחמי חלאקה מסודרים לא הוכשרו כראוי, ומסיבות שונות, העמידה בלוחות הזמנים של ההכנות להילולה לא התקיימה במלואה.

2.

בסביבות השעה 15:00 פרצו מתפללים את הציון ובעקבות זאת נשללה היכולת של המארגנים לקיים את כללי הבטיחות הנאותים להמשך ההילולא, והוחלט על הפסקה הדרגתית של תנועת האוטובוסים להר למירון. כתוצאה מכך, לכשליש מהציבור שתכנן להגיע להילולא, ושהיה בידיו היתר שהייה, לא התאפשר להגיע למירון.

3.

לצד כל זאת, מודגש בתחקיר כי בשל ההתמקדות בנושא הבטיחות, אופייה של ההילולא נפגם באופן משמעותי – השמחה ואווירת החג לא היו כבשנים קודמות, וכי חוויית ההילולה של הציבור לא הייתה טובה, וזאת משום שעיקר הקשב של רוב המארגנים היה מוכוון לשיקולי בטיחות וסדר ציבורי והרבה פחות קשב ניתן לנושא השירות לציבור.

הפערים העיקריים

במסמך המציג את התחקיר המלא ניתן דגש על ארבעה פערים עיקריים. השירות לציבור, זרימת האירוע, פריצת מתחם הציון, וקיום אירועים ו'טישים' בשיפולי ההר ובמתחם בני עקיבא.

השירות לציבור

בנושא של שירות לציבור מודגש כי ממצב של הילולא שמחה, ללא גבול וללא ריסון, אפילו על חשבון בטיחות החוגגים, עברנו למצב של בטיחות ורמת יתירות גבוהה, ויתכן שמוגזמת, על חשבון שמחת ההילולא

עם זאת השירות לציבור במתחם הציון, בסביבתו הקרובה ובחניונים שבדרך, לקה בחסר, בשל העובדה כי המתחמים והשירותים השונים לציבור, בהר ובחניונים, הוקמו על בסיס תכנון מפורט ומוקפד של היבטי תנועה וביטחון, אך בהיבטי השירות לציבור לא גובשה פרוגרמה מפורטת ואיכותית.

לא סופקו לציבור מרחבים מוצלים מספקים, לא הוסדרו די מקומות ישיבה, ואספקת המים לקתה בחסר. בנוסף לכך, הסדרנים שנתבו וכוונו את תנועת הקהל סמוך לציון ובתוכו, לא היו מתוך הציבור החרדי כפי שתוכנן, ולעיתים סדרנים וגם שוטרים פעלו שלא ברגישות המתאימה אל מול הציבור.

על פי התחקיר, ההפרדה בין גברים לנשים במקומות שיועדו לכך לא נשמרה במלואה על ידי בעלי תפקידים מצד המארגנים, וריבוי של גדרות ומחסומים ברחבי ההר לצד נוכחות גבוהה מאוד של כוחות ביטחון והצלה, תרמו לאווירה פחות חגיגית.

זרימת האירוע

על פי התחקיר, תנועת האוטובוסים להילולא נעצרה פעם אחר פעם מנימוקים של שמירה על שלום הציבור וצורך של המשטרה לטפל בהפרות סדר.

עצירת התנועה גרמה להתארכות משמעותית של הדרך עבור העולים והדבר פגע באווירת ההילולא ואף העצים בעשרות מונים את הפער בשירות לציבור, בעיקר בשל חוסר ההערכות בחניונים לזמני ההמתנה כה ממושכים.

על פי התחקיר, מאותה סיבה של שמירה על שלום הציבור, הופסקה נגינת המוסיקה המסורתית בהר מעת לעת, והדבר הוסיף עוד יותר לפגיעה באופי של ההילולא ובזרימה הטבעית של האירוע.

הפריצה למתחם הציון

למרות התרעות רבות על האפשרות הזאת, התרחשה בשעות אחר הצהריים של יום ההילולא פריצה של מערך הסדרנות, מערך השיטור ותשתיות הבטיחות בציון. המצב החדש שנוצר מנע הלכה למעשה, את האפשרות להמשיך ולקיים את תנאי הבטיחות שהוגדרו להילולא, ובשל כך הופסקה בהדרגה תנועת האוטובוסים והגעת הקהל למירון.

קיום אירועים ו'טישים' בשיפולי ההר

האפשרות לקהילות לארגן ולקיים אירועים פרטיים, דוגמת 'טישים', במרחק ממתחם הציון, היוותה מרכיב חשוב במתווה ההילולא, אך למרות זאת, כמעט אף קהילה ואף חסידות לא הצליחה לסיים בהצלחה את הליך הרישוי לאירועים פרטיים באזור המושב ובישיבת בני עקיבא.

הסיבות לכך הינם, החסמים הבירוקרטיים שהעמידו הרגולטורים השונים בפני מפיקי האירועים, ובכך הם מנעו את היכולת להשלים את תהליך הרישוי לאירועים, והעלות הכספית הרבה אשר כרוכה בהפקת אירוע כזה, במיוחד בשנה זאת, בה כל כללי הבטיחות והרגולציה המחייבת הוקפדו במיוחד.

המלצות עיקריות

בשלב זה מציג התחקיר את ההמלצות העיקריות לקראת ההילולא בשנה הבאה כדלהלן:

1. למרות השיבושים שהתרחשו השנה, מומלץ לממש את עקרונות המתווה גם בשנה הבאה, תוך מתן זמן התארגנות מספק למימוש לקחי השנה. בתוך כך, יש לגבש מענה מבצעי שיכלול פתרונות להפרות סדר נקודתיות, מבלי לעצור את התנועה להר ומבלי להשבית תכופות את המוסיקה ואת שמחת ההילולא.

2. נדרש לנתח לעומק חלופות נוספות לניהול הכניסה למתחם הציון, לרבות אופן ניהול וויסות הקהל בדרך מהדרין, באופן שמחד גיסא ייתן חוויה משמעותית יותר לציבור אשר פוקד את קבר הרשב"י בהילולא, ומאידך גיסא, ימנע פריצה לא נשלטת של קהל לציון הקבר.

3. יש לתכנן, ברמת הפרוגרמה, את כלל המתקנים ואת מערך שירות הראוי לציבור במעגל ההר, בשיפולי ההר ובחניונים, ולהטמיע את הדרישות בחוזה ההפקה של האירוע.

4. יש לאפשר מתן שירותים נוספים לציבור במתכונת של זיכיון לגופים פרטיים - בכך הכוונה היא לארגוני חסד שיוכלו לחלק אוכל ושתיה בשטחים המיועדים.

5. מומלץ שהמדינה תכשיר תשתיות ראויות בשיפולי ההר, שיאפשרו קיום הדלקות ואירועים לקהילות השונות, לרבות האפשרות להקמת אוהלי המשפחות.

6. מומלץ לשמר את בסיס ההסדרה הארגונית אשר מקובלת בכל אירוע המוני תחת כיפת השמים, תוך התאמות מתחייבות מהייחודיות של הילולת הרשב"י במירון. בהמשך לכך, מומלץ לשמר ולמסד את המבנה הארגוני, האחריות והסמכות לארגון וניהול ההילולה, כפי שתוכננו השנה.

7. חשוב לשמר את הדומיננטיות הרבה שמסורה למשטרה בארגון וניהול ההילולא. מדובר באירוע עם פוטנציאל של מעבר מאוד מהיר למצב שבו שיקולי שלום הציבור וסדר ציבורי הופכים להיות הדומיננטיים בניהול האירוע. עם זאת יש להקפיד שאחריותה וסמכותה של חברת ההפקה לא נפגעת, בכך נרמז בתחקיר על התערבותה של המשטרה בענייני סמכות של חברת ההפקה והפרוייקטור.

8. יש להמשיך ולהשקיע בפיתוח תשתיות ההר על בסיס התב"ע שאושרה, תוך מתן דגש לפיתוח משמעותי של דרכי הכניסה והיציאה ולדרכי החירום.

לסיכום מדגיש הפרוייקטור צביקי טסלר כי הילולת הרשב"י בל"ג בעומר במירון הינה אירוע שממזג עבור הציבור רגשות עזים של התעלות רוחנית לצד שמחה של חגיגה עממית, שבאים לידי ביטוי בביטוי החסידי: "בפנים הציון יום כיפור, ובחוץ שמחת תורה", וכי עבור הגורמים המארגנים מדובר באירוע עם רמת מורכבות מאוד גבוהה ועם פוטנציאל סיכון גבוה.

עוד מדגיש טסלר כי חובה על כל המארגנים לעתיד לבוא להבטיח שלא חוזרים חלילה למתווה הילולא אשר מהווה סכנה לשלום הציבור, ומצד השני יש לוודא שנושאי הביטחון אינם מוגזמים עד כדי פגיעה משמעותית באופייה של ההילולא.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר