היסטוריה ואקטואליה

שני מכתבי נאצה | מי מונה לגאב"ד החדש של קרקוב?

למעלה משלוש שנים בני העיר קרקוב נותרו ללא גאב"ד מכהן תוך שמועמדות הראב"ד - נפסלה בידי מתנגדיו; מי מונה לתפקיד, מי שלח מכתבי נאצה ומה הראב"ד אולץ לעשות? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הגאון רבי שמעון סופר, רב במטרסדורף וגאב"ד קרקוב (נסרק ע"י משתמש: סול במול מספר "אגרות סופרים", בהוצאת בית המסחר של יוסף שלעזינגער, וויען-בודאפסט, 1929 - ספר "איגרות סופרים", ויקיפדיה))

פרק ב': כפי שכתבנו ביום חמישי על המחלוקת ב'ירושלים דפולין – קרקוב', למעלה משלוש שנים בני העיר קרקוב נותרו ללא גאב"ד מכהן תוך שמועמדות הראב"ד הגאון רבי אברהם נפתלי הירץ יענר מחבר שו"ת 'צלותא דאברהם' נפסלה בידי מתנגדיו.

במשך שלוש שנים נערך משא ומתן עם בנו של החת"ם סופר, רבי שמעון סופר שהתנה את בואו בהקמת ישיבה בעיר. רבי שמעון סופר כיהן קודם לכן ברבנות העיר מטרסדוף בה כיהן אביו לפני פרשבורג, שם בני העיר מימנו ישיבה בת 12 תלמידים.

לרבי שמעון סופר, שלא עמד בתנאי הסף בנוגע להשכלה גבוהה כפי דרישת השלטון המקומי, לקח מספר שנים להשיג את המסמכים הדרושים, וכך בתאריך 24 לנובמבר 1859 למניינם נבחר ברוב עצום של 308 מול 58 כשמולו התמודדו עוד ארבעה מתמודדים. גם לאחר מכן הגעתו לעיר נדחתה, בשל כך שהרב סופר דרש שכר של 1500 פלורין, מול 1200 בלבד שהקהילה הציעה.

הגאון רבי שמעון סופר רב במטרסדורף וגאב"ד קרקוב (נסרק ע"י משתמש: סול במול מספר "אגרות סופרים", בהוצאת בית המסחר של יוסף שלעזינגער, וויען-בודאפסט, 1929 - ספר "איגרות סופרים", ויקיפדיה)

כשהראב"ד אולץ לכתוב אישור למינוי גאב"ד חדש

מיד עם בחירתו של רבי שמעון סופר לכהן כגאב"ד קרקוב, היה מי שדאג לשלוח לו ולאשתו שני מכתבי נאצה ובהם איום לבל יגיע לעיר, ואשתו חששה להגיע לעיר.

מי שלח את מכתבי הנאצה לרבי שמעון סופר?

ראשי וועד הבחירה שתמכו במועמדותו של רבי שמעון סופר שכנעוהו שמדובר בעשב שוטה, וביוזמה חריגה שאין לה תומכים בקהילה. המועמד של קבוצת ה"מתקדמים" בעיר ד"ר ברוך ליפשיץ נוקה מחשד זה לאחר שקיבל על עצמו את הכרעת הרוב. כך גם המועמד של קבוצת "המשכילים", ר' ישראל בורנשטיין עליו כתבו ראשי הוועד לרבי שמעון סופר: "הרב מ' ישראל בארנשטיין, אשר הוא איש לבדד ישכון, מעולם לא היה לו בריבות, ולא נחלה לו במדון, ועל חוג פועלי צדק יתהלך".

מסמך בחתימת ידו של הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא בנו של החתם סופר. קרקוב, תרכ"א 1861 (באדיבות בית מכירות ווינרס)

מסתבר, שלא רק ה"מתקדמים" ו"המשכילים" נחשדו במעשה הנורא של כתיבת מכתבי איום למשפחת הגאב"ד הנבחר, אלא אף הדיינים עצמם. אנשי הוועד ניסו לשכנע את רבי שמעון סופר שלראב"ד הרב יענר אין מאומה במעשה הנפשע.

לא עזר לראב"ד הרב יענר שהיה בין הראשונים להזמין את רבי שמעון סופר לעיר קרקוב, והוא אולץ לכתוב מכתב מפורש שהוא ועמיתיו הדיינים מייחלים לבואו של רבי שמעון סופר: "כולנו מסכימים בכוסף נמרץ להרים לנו ראש אב"ד, ובאם יבחר אותו ד', עמו נכבדה, נרוממהו וננשאהו בעזרת ה' יתברך, כראוי לפי כבודו וכבוד אבותיו הקדושים נוחם עדן". שלא כרגיל על מכתב מפורש זה חתמו כל הדיינים כולל הראב"ד הרב יענר ושאר דייני העיר.

מקורות:
- פרידברג, לוחות זיכרון
- מכתב סופר מכתב כד
- בלבן, קרקוב ב
- חיים גרטנר, הרב והעיר הגדולה, מרכז זלמן שזר תשע"ג

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות