עם מאות אברכי הרשת

גדולי ישראל השתתפו בהכנסת ספר תורה לקהילת נכספה בבני ברק | תיעוד

מאות אברכי רשת 'נכספה', השתתפו בהכנסת ספר תורה לקהילה בבני ברק בראשות הרה"ג רבי ישעיהו גרינשפן | במעמד השתתפו הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"ש גלאי, הגר"ע פריד ועוד רבנים | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)

מאות אברכי רשת הכוללים וקהילת קודש 'נכספה' בבני ברק, חגגו הכנסת ספר תורה לבית המדרש, בראשות ראש הכוללים ורב הקהילה הגאון רבי ישעיהו גרינשפן.

בסיום כתיבת האותיות לספר התורה שנתרם לע"נ הר"ר יהושע ב"ר שלמה ז"ל, שנערכה בביתו של הרב גרינשפן, יצאה התהלוכה לעבר בית המדרש 'נכספה', השוכן ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. במעמד הכנסת ספר התורה, התקיים קבלת עול מלכות שמים ברוב עם ע"י רב הקהילה.

לאחר מכן, התקיים מעמד כבודה של תורה ולומדיה באולמי קונקורד, בראשות גדולי ישראל, שאף נשאו דברי ברכה וחיזוק במעמד.

את המעמד הגדול הנחה הרה"ג רבי שלמה מילר, שתיאר את הקבלה שקיבלו על עצמם המתפללים, שלא לשוח בבית הכנסת.

את דברי הברכה במעמד פתח הרה"ג רבי צבי יהודה לאו, ידיד משפחת הנדיב בדברי הספורנו על הפסוק "ויהי בנסוע הארון וגו' ויפוצו אויביך", כי דווקא בימים אלו כאשר קמים עלינו חלילה לכלותינו, זהו הזמן לויהי בנסוע הארון - להביא ספר תורה לבית גדול וקדוש שמגדלין בו תורה ויראה.

בהמשך נכנסו למעמד גדולי ישראל, הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"ש גלאי, כאשר הגר"ד לנדו נשא דברים ואמר: "העולם עומד על לימוד תורה. אין שום דבר אחר, וכל קיומנו כעם השם הוא לימוד תורה. הישיבות וכוללי האברכים הם הם המחזיקים ומקיימים אותנו. ובזכותם, בזכות לימודם אנו ניצולים מכל מיני פגעים ומרעין בישין. ומה גדול החיוב ומה גדולה הזכות להיות מתמכי דאורייתא המטים כתף באונם ובהונם למען תורה ולומדיה המתמסרים ושקועים בלימודה. ואשרי מי שמטה כתף בכל לב ונפש למען החזקת תורה ולומדיה, ובזכות זה יבורך במיטב הברכות".

בהמשך דבריו התייחס הגר"ד על המצב הקשה השורר בישראל עם המלחמה ואמר: "וברכה לכל עם ישראל אשר רבו שונאיו ואויביו והסכנות האופפות אותו בארה"ק וההתנכלויות בכל מקום שנמצאים שינצלו מכל פגעים ומרעין בישין, ואך טוב וחסד תהי' מנת חלקנו לאי"ט".

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש אמר בדבריו: "כפי ששמענו עכשיו מהראש ישיבה על גודל מעלתה של תורה, ובוודאי שאין להוסיף ולתאר כמה החשיבות והגדלות של עוד תורה ועוד תורה בעולם, להרבות כבוד שמים וזה מביא קידוש ה' בעולם". בסיום הדברים הוסיף את ברכתו, "שיזכו להוסיף ולהרבות תורה בישראל, ויבורכו כל העושים והמסייעים לכך".

הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת עטרת שלמה אמר במעמד: "השמחה של הכנסת ספר תורה לבית מדרש של עמלי תורה, זהו שמחת התורה בשלימות, כי תכלית מצות כתיבת ספר תורה הוא כדי ללמוד את התורה". בדבריו הביא את דברי הרא"ש, שבזמנינו שניתן לכתוב תורה שבעל פה, המצוה של כתיבה והשמחה של הכנסת ספר תורה לבית מדרש של עמלי תורה, זהו שמחת התורה בשלימות, כי תכלית מצות כתיבת ספר תורה הוא כדי ללמוד את התורה. ובאמת, אין בעולם שום דבר של שמחה זולת שמחת התורה, ושמחה בעמלה של תורה, שזה תכלית בריאת כל העולמות, ואשרי אברכי הכוללים היגעים ועמלים בתורה ושמחים ומאושרים בתלמודה".

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן גאב״ד שערי הוראה אמר בדרשתו: "לימוד התורה של אברכי רשת הכוללים וקהילת נכספה, שתורתם, בפרט בעת הזאת שעת צרה היא ליעקב, מגינה על כולנו ועל כל ארץ ישראל. ואשרי חלקם של תומכי התורה שבזכותם עולם התורה עומד וקול התורה הולך וגובר בבתי מדרשות ובתי כנסיות". בהמשך דבריו אמר הגרש״א כי "לא בכדי נקראת קהילת ׳נכספה׳ בשם זה, כי כל עבודת התורה והתפילה במקום זה היא בדרך כיסופין, בבחינת נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה׳".

כמו כן השתתפו במעמד: הגאון רבי עמרם פריד, הגאון הצדיק רבי משה פריש, האדמו"ר מבוטשאן, הגאון רבי גדליה הוניגסברג, הרה"ג רבי צבי לאו, רבה של שכונת צהלה הרה"ג רבי חיים הורביץ מראשי רשת הכוללים.

יצוין, כי רשת הכוללים שהוקמו לפני למעלה מעשור מונה 12 סניפים ברחבי הארץ, בראשות - הגאון רבי מנחם שפירא, הגאון רבי משה כהנא, הגאון רבי שמשון פרנקל, הגאון רבי שרגא בויאר, הגאון רבי יוסף ארונספלד, הגאון רבי נח ישראל אלפר, הגאון רבי שלמה גואלמן, הגאון רבי בנימין אמינוב והגאון רבי אברהם ישעיהו גולדברג.

הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)
הכנסת ספר התורה ל'נכספה' (צילום: שוקי לרר)

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר