סערת המועה"ד: ´הארץ´ נדרש להתנצל

בעקבות הכותרת הראשית שלשום בעיתון ´הארץ´, שיגר עו"ד דוד גלס מכתב חריף למערכת: "אתם נתבעים לפרסם הכחשה"

יוסי הר-מור | כיכר השבת |
אילוסטרציה: פלאש 90

אתמול שיגר עו"ד דוד גלס מכתב לעורך העיתון הארץ, בעקבות הכתבה שפורסמה שלשום בכותרתו הראשית של העיתון, כנגד השר יעקב מרגי ו"השתלטות" ש"ס על המועצות הדתיות.

בשם שולחי חבר המועצות הדתיות בישראל, שהינו הארגון היציג המאגד את המועצות הדתיות במדינה, אתכבד לפנות אליך בדחיפות כדלקמן:

"היום 29.11.09 פורסמה בעמוד הראשון של עתונכם בהבלטה רבה כתבה תחת הכותרת: "שר הדתות מנצל תקנה חדשה כדי למנות עשרות פעילים של ש"ס למועצות הדתיות".

לשולחי אין ענין להתיחס לנאמר ולנטען בכתבה, זולת ענין אחד המוצג כעובדה בפיסקה בעמ' 4 של הגליון שבה נקבע כהאי לישנא: "משכורתו של כל ראש מועצה דתית צמודה לזו של ראש העיר ועומדת על סכום שנע בין 26,810 ל- 33,500 שקלים בחודש".

קביעה זו לענין גובה שכרם של ראשי המועצות הדתית הינה כוזבת וחסרת כל שחר. מצ"ב צילום פרסום רשמי מקובץ התקנות מ- 10.4.2005 המציג את טבלת השכר של ראשי המועצות הדתיות והממונים בעלי סמכות ההכרעה במועצות הדתיות. טבלה זו מוכיחה בעליל כי הפרסום בעתון רחוק כרחוק מזרח ממערב מלשקף את המציאות לאשורה.

הפרסום הנ"ל פוגע בציבור גדול של ראשי מועצות וממונים בחינת "לעג לרש", והינו מהווה לשון הרע שפרסומו אסור על פי חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965.

הנכם נתבעים איפוא לפרסם בדחיפות הכחשה ותיקון לפרסום הנ"ל בענין משכורותיהם של ראשי המועצות הדתיות והממונים.

מעבר למתחייב על פי החוק, דומני שהכחשה ותיקון כאמור נגזרים גם מחובת פרסום אמיתי והוגן שעתונכם הנכבד מצווה עליו".

היום גם נדרש השר, במהלך נאומו במליאת הכנסת לנושא. מרגי הודה בציניות לח"כ ניצן הורוביץ על חרדתו ועל דאגתו למועצות הדתיות בעקבות כתבה ראשית בעיתון הארץ , העיתון "לאנשים חושבים" שכנראה חושבים שהם יודעים הכל ולא בודקים את העובדות לאשורן.

בהתייחס לנוהל המינויים ציטט השר מרגי את תגובתו של היועץ המשפטי של המשרד לשרותי דת כי "הרכבי המועצות הדתיות ברוב ישובי הארץ פקעו במלאת שנה לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו ב-11/11/2008 בהתאם לסעיף 6 לחוק שרותי הדת היהודיים.

ממשרד הדתות נמסר ל'כיכר השבת' :"נכון להיום לאחר תאריך הנ"ל עדיין ישנם קרוב ל-50 מועצות דתיות שמתפקדות ללא הרכב ולצורך כך נתקנו תקנות וניתנה סמכות חתימה למזכיר המועצה שהוא נימנה על עובדי המועצה כך שהשר מרגי עדיין לא מינה ולא הסתער כפי שמופיע בכתבה.

מאפריל ועד היום כינס השר מרגי ועדת ממונים בראשות הלשכה המשפטית אישי ציבור ועובדים מקצועיים של המשרד פעמיים ובהם מונו שישה ממונים בלבד וכולם מקצועיים וכל שאר 40 ההרכבים שנעשו ע"פ החוק אינם מינויים של השר.

ההרכבים הינם בחירה של חברי המועצה המקומית או מועצת העיר באישור הרבנים הראשיים במקום ובאישור שר הדתות, השר לא קובע מי יהיה ראש המועצה, את ראש המועצה בוחרים חברי המועצה מקרב חברי המועצה בגיבוש קואליציות כאלה ואחרים. חוק שירותי הדת היהודיים קובע שהרכב המועצה הדתית חייב לשקף את פני המועצה המקומית או מועצת העיר ומועמדי השר יבואו לתקן עיוותים.

יודגש כי כל הרכב מועצה הדתית נבחן ע"י המחלקה המשפטית לעומקו בטרם אישור השר ואף השר לא יאשר הרכב בטרם אישור המחלקה המשפטית שאכן נעשה הכל ע"פ האמור בחוק ואם לא די בכך לחוק נוספו הרבה פסיקות בג"צ וכן הוראות היועץ המשפטי לממשלה בנדון.

ולעניין מינויים כממונים או ועדות ממונים במקום מועצות דתיות. הדבר ייעשה ביתר חומרה וביתר דקדקנות על ידי בדיקת המועמדים הן בכישורי סף גבוהים מאוד של תארים אקדמאיים והן בחינת כישורים בניהול ציבורי בוותק של 3 שנים עד 5 שנים וכן בחינת זיקות פוליטיות וזיקות אישיות וניגוד עניינים וכן אף לא רבב ניהולי מהעבר המקצועי והניהולי של המועמד כפי שמחייב החוק.

בנוסף אי דיוק יזום ומרושע נכתב ששכרו של ראש המועצה דתית הנמוך שבהם 26.000 ₪ והגבוהה שבהם 35.000 ₪ לא מינה ולא מקצתה. שכרו של ראש מועצה דתית קטנה, מתחיל ב-6000 ₪ ברוטו והגבוה 13.5000 ₪ פרט לארבעת הרשויות הגדולות המונות מעל 250.000 תושבים יהודים שמשתכרים 18.000 ₪, ברוטו. ההבדל בין 26.000 ₪ ל-6.000 ₪ לא מבלבל אדם נורמאלי, אבל את עיתון הארץ כנראה שכן.

יצוין כי אם ח"כ הורוביץ היה מגיש שאילתה לשר הוא היה מקבל תשובה מפורטת, בהבדל בין 13.500 ש"ח ל-35.000 ₪ אולם כנראה שהמציע בחר לתקוף במקום לבדוק את העובדות לאשורן".

בסיום דבריו תמה השר מרגי "מה קורה פה, הטראומה מהמינויים בתקופתו של עומרי שרון עדיין מפעמת בכם, אל דאגה, כל הגדרים הסייגים והחומרות מושתות תמיד עם כניסת שס לשלטון ואין לנו תלונות על כך אדרבה אלא שיש לי לומר לכול "החרדים" למיניהם תלו קורה מבין עיניכם".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות