ישראל במלחמהישראל במלחמה
מיוחד

"כיכר השבת" מגיש: מנהגי גדולי ישראל ביום הכיפורים

עד איזו שעה מקבל מרן ראש הישיבה קהל בביתו בערב יום כיפור, הדרשה המרגשת של האדמו"ר מבעלזא, באיזו תפילה עובר הגר"ש כהן לפני התיבה, איפה יתפלל השנה מרן שר התורה והרגע המרגש בחסידות צאנז. אתר "כיכר השבת" מגיש: מנהגי מרנן ורבנן גדולי התורה ביום הכיפורים (יהדות, חגי ישראל)

ישראל כהן | כיכר השבת |
(צילומים: יהודה פרקוביץ' ופלאש 90)

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן

בימי עשרת ימי תשובה עורך מרן ראש הישיבה מסעות חיזוק בכל רחבי הארץ. הוא מוסר שיחות בישיבות אורחות תורה, חברון, מיר, פוניבז' וסלבודקא. בערב יום-הכיפורים, לפני הסליחות, מוסר הגראי"ל שיעור לפנות בוקר ולאחר מכן אומר את הסליחות באשמורת הבוקר ומתפלל שחרית עם הנץ החמה.

בהמשך היום, בערב יום הכיפורים, מקבל הגראי"ל קהל בביתו גם בשעות אחר-הצהריים עד סמוך לסעודה מפסקת. בסעודה המפסקת הוא לובש קיטל. בשנים עברו נסע לאחר-מכן, ברכבו אל לישיבת אורחות תורה שם עוברים תלמידי הישיבה לפניו להתברך.

משם הוא נוסע להתפלל בישיבת 'גאון יעקב', כאשר בסיום התפילה צעד רגלית לביתו. אולם בשנים האחרונות מתפלל מרן הגראי"ל שטיינמן יחד עם מקורביו במניין מצומצם בביתו. לאחר התפילה הוא לומד 'שערי תשובה' לרבנו יונה, רמב"ם הלכות תשובה ועוד דברים מעניינו של יום. הגראי"ל הולך עם נעלי בית ואינו מקפיד שלא ללכת בנעליים כלל.

האדמו"ר מבעלזא

האדמו"ר מבעלזא עורך בערב יום כיפור את מנהג הכפרות בעלות השחר ברחבה שליד בית-המדרש הגדול של החסידות כששוחטים את התרנגול מיד במקום והרבי מקיים את מצוות כיסוי הדם. לאחר תפילת שחרית מתכנסים אלפי בחורי החסידות בהיכל בית הכנסת למעמד "קוללות קוויטל" וכן להתברך מאת האדמו"ר כשאחרי כן מתקיים הטיש עד חצות היום.

בשיאו של יום הכיפורים, שני רגעים מרטיטים בחסידות בעלזא. הראשון בליל יום כיפור, שעה שנושא הרבי דרשת התעוררות מיוחדת בדמעות שליש לפני אמירת "כל נדרי", כשעיני החסידים זולגות דמעות של תשובה. הרגע השני הינו במהלך תפילת נעילה בה ניגש הרבי לפני התיבה בהתרגשות ובהשתפכות הנפש.

יצויין כי למרות שהתפילה מסתיימת בשעה מאוחרת הרבה לאחר סיום הצום, מרבית החסידים ככולם מעדיפים להישאר בהיכל בית המדרש עד לסיום התפילה המעוררת.

האדמו"ר מויז'ניץ

בשעות הצהריים של ערב היום הקדוש עורך האדמו"ר מויז'ניץ טיש מיוחד כשהוא לבוש בבגדי שיראין בקפטן לבן אפוף באווירת סילודין ואימת הדין בו ממליץ האדמו"ר זכות על עם ישראל כשמזכיר בדבריו את הצרות הרבות שסבל העם היהודי במשך שנות הגלות ובפרט את ימי השואה הנוראה ומתחנן לאבינו שבשמיים כי יביא את הגאולה השלימה.

רגע מרגש במיוחד מתרחש בסיומה של תפילת נעילה כשלפני קבלת עול מלכות שמים שרים קהל האלפים בראשותו של האדמו"ר את קטע התפילה מתפילת מוסף "ויתנו לך כתר מלוכה", כשהחסידים מציינים שבאותה שעה ניתן לראות על פני האדמו"ר את אווירת השמחה ותחושת הכפרה שמחליפה את היראה ששרתה קודם לכן.

האדמו"ר מויז'ניץ מקפיד לסיים את תפילת נעילה בזמן סיום הצום על מנת שלא להכביד ולהטריח את המתענים. בנוסף, הנהיג הרבי כי גם בתפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים מתקיים רק מניין אחד בהיכל ביהמ"ד כשהוא עצמו ניגש לפני העמוד על מנת שיוכלו להתפלל ברצינות ראויה ולא בחטף.

מיד לאחר-מכן עורכים הבדלה בהיכל בית המדרש שהציבור יוכל לאכול ולשתות לאחר הצום.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

בכל יום מעשרת ימי תשובה כולל ראש השנה ויום הכיפורים מסיים מרן הגר"ח קניבסקי את כל ספר התהילים. בערב החג מתפלל הגר"ח קניבסקי על רבבות התורמים של קופת העיר וקופות צדקה נוספות, בסעודה המספקת בה לובש קיטל נמצא חתנו הגר"ז ברוורמן.

לאחר מכן לומד רמב"ם הלכות תשובה. את תפילת יום הכיפורים מתפלל בנץ החמה בבית הכנסת לדרמן הסמוך לביתו, כשהשנה נבנה גשר מיוחד המוביל הישר מבית מרן הגר"ח אל פנים בית הכנסת על מנת להקל על מרן את ההליכה. בשאר הזמן הפנוי לאחר תפילת המוספים אומר הגר"ח תהילים.

בשנים קדמוניות היה מקפיד הגר"ח ללכת ללא נעלים כלל, אך בשנים האחרונות החל ללכת בנעלי בית מפאת חולשתו. במוצאי יום-הכיפורים לאחר שבירת הצום מפקח על נכדיו שיחלו בבנית הסוכה, בשנים עברו היה הגר"ח מקפיד בעצמו לבנות את הסוכה אך בשנים האחרונות רק מנענע את הסכך בערב סוכות.

האדמו"ר מצאנז

ההכנות בחסידות צאנז מתחילות כבר באשמורת הבוקר, אז עורך האדמו"ר מצאנז את מנהג הכפרות כשהשחיטה מתבצעת מיד בסמוך. לאחר-מכן בשעות הבוקר לאחר התפילה עורך האדמו"ר טיש מיוחד בו נושא דברי חיזוק והתעוררות לקראת היום הקדוש.

אחד האירועים המרגשים המתקיימים בחסידות צאנז בערב יום הכיפורים הוא בשעת הצהריים עת נכנסים לחדרו של האדמו"ר כל יתומי החסידות שאין להם אב או אם, שם מברך את כל אחד מהם בפרטיות בברכת האב על הבנים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה". חסידים השוהים במקום מספרים כי אין מי שאינו מזיל דמעות במעמד מרטיט לב זה.

לפני "כל נדרי" נושא האדמו"ר את הדרשה המסורתית בא ממליץ דברי זכות ומסנגר על עם ישראל, כשתפילת מעריב נמשכת עד השעה אחת בלילה, כשגם לאחמ"כ לא נותן האדמו"ר שינה לעיניו ולומד עד אור הבוקר את סדר העבודה של הכהן גדול.

משעות הבוקר נמשכת התפילה בצאנז ללא כל הפסקה עד חצי שעה לאחר צאת הצום ע"פ זמן ר"ת.

הגר"ש כהן והגר"ש בעדני • ישיבת פורת יוסף

הגר"ש כהן, חברי מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן, והגאון רבי שמעון בעדני, עורכים את תפילתם כבר במשך שנים רבות בהיכל ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, כשלתפילה מצטרפים מאות מתלמידיהם הרבים.

בשעת פתיחת היכל כל נדרי מברך ראש הישיבה שליט"א את הזקוקים לישועה, לפני התיבה ברוב התפילות עובר הגר"ש בעדני שליט"א וכמליצה נוהג ראש הישיבה הגר"ש כהן לומר שמעון - ראשי תיבות, שמעון. מנחה ערבית ונעילה אלו התפילות בהם משמש הגר"ש בעדני כחזן. במהלך התפילות נשנק הגר"ש בעדני בבכי וגורם להתעוררות רבה בקרב מאות המתפללים.

בתפילת שחרית עובר לפני התיבה הגר"א מדינה רבה של הרובע היהודי. תפילת המוסף נשמעת מפי כהן גדול ראש הישיבה, אשר המתפללים שם מידי שנה מעידים כי זהו מחזה מרגש במיוחד לראות את ראש הישיבה אומר את סדר העבודה כשכולו אוחז רעדה וכיסופין לבנין ביהמ"ק,

לפני תפילת נעילה מידי שנה מוסר הגר"ש בעדני שיחת חיזוק כחצי שעה לעורר ולחזק את הקהל הקדוש בעת שעת נעילת שער, בסיומו של היום הקדוש מברכים הרבנים את הבחורים הרווקים לזיווג השנה, כשראש הישיבה מדגיש שהברכה רק לאלה שלמעלה מגיל 21.

הגרי"ג אדלשטיין

את מנהג הכפרות מקפיד הגרי"ג אדלשטיין לעשות על תרנגול אותו מביא חתנו הגר"ד לוי מר"י חיים עוזר ומעביר את מעות הכפרות לעניים עוד לפני יום-הכיפורים. כן נוהג לקדש את הלבנה לפני יוה"כ כדעת הגר"א.

הגרי"ג מורה כי מצות אכילה בערב יוה"כ מתחיל מהלילה והוסיף כי אף שהגר"א מביא רש"י בכתובות שמשמע שאין מצות אכילה מהלילה, ובמגן אברהם הסתפק בזה, מ"מ מורה הגרי"ג כי לטעם שהאכילה הוא משום שערב יוה"כ נחשב ליו"ט א"כ היו"ט מתחיל מהלילה.

כמו"כ מורה כי מצוות האכילה גם לנשים והוסיף שאף שמסתפק בזה בשו"ת רעק"א, מ"מ לטעם בראשונים שהאכילה הוא להכין עצמו לחג אם-כן גם נשים בכלל זה.

במהלך עשרת ימי תשובה מוסר הגרי"ג שיחות חיזוק בהיכלי הישיבות ברחבי הארץ כאשר שלושה ישיבות זוכות לשיחה מסורתית שנתית והם ישיבות פוניבז', בית מדרש עליון ונחלת בנימין העומדות בנשיאותו.

לפני תפילת נעילה ניגשים לראש הישיבה להתברך מאות מהמתפללים, כאשר סגולה מיוחדת ידועה בין תלמידי ישיבת פוניבז' שנים רבות בהם תלמידי הצריכים לזיווג באים לקבל את ברכת ראש הישיבה.

לפני מספר שנים פנה הגרי"ג למספר אברכים וביקשם לייסד בברכתו את סדר ילכו מחיל אל חיל בו לומדים מיד לאחר שבירת הצום, סדר שפרץ היום אל כל היכלי הישיבות, ראש הישיבה עצמו מגיע לשהות עם מאות תלמידי הישיבה בשעת הסדר

המקובל רבי יעקב הלל • ישיבת 'אהבת שלום', ירושלים

מראהו של הגר"י הלל במהלך יום הכיפורים כמלאך ממש. כולו לבן מכף רגל ועד ראש, כך גם הכובע הרבני שחובש הוא בצבע לבן. את התפילות מתפלל הגר"י הלל בסמוך לביתו, במרכז מוסד אהבת שלום ברח' ברדיז'טוב 12 ירושלים.

לפני התיבה עובר רבה של העיר עמנואל הגאון רבי יצחק פנירי. סמוך לתפילת נעילה מוסר המקובל שיחת חיזוק והתעוררות. בתפילת נעילה עובר לפני התיבה המקובל הרב הלל, רגע המרגש ביותר בהם הציבור כולו נשפך בדמעות הוא בעת פתיחת ההיכל קודם תקיעת השופר לאחר תפילת הנעילה בהם זועק המקובל את הפסוקים קראתי בכל לב ענני ה' חוקיך אצורה כשהקהל זועק אחריו. לאחר תפילת הנעילה עוברים הציבור להתברך מפיו, לשנה החדשה.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר