אותיות מחכימות 

השימוש באותיות יווניות בבית-המקדש, במשנה, ובתלמוד | קדושת לשון הקודש

מסלול המרגלים כמין גאם יוונית | הסימן על קופות השקלים בבית המקדש | צורת בדיקת חמץ ועירוב חצרות | מדוע השתמשו בתרשים האותיות היווניות | באיזו צורה משחו את המלך | ותעלומת האות כ"י ביוונית? (יהדות)

כיכר השבת |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר