"הלימוד - יביא ישועה"

רבה של אופקים: "אוי לאותם אלו שבטוחים כי מדובר בכישלון הצבא" 

רבה של אופקים, שעירו חטפה מכה אנושה בטבח האכזרי בשמחת תורה, הוציא מכתב חיזוק לתושבי העיר | בשבת האחרונה נשא דברי חיזוק בבית הכנסת בעיר ועורר על חובת חיזוק לומדי התורה (חרדים)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
הרב עמרם אוחיון

הטבח הנורא בשמחת תורה לא פסח גם על אופקים, בה יש ריכוז גדול של יהודים חרדים, רב העיר הרה"ג רבי עמרם אוחיון, מסר דברי חיזוק ואף כתב מכתב חיזוק.

הרב אוחיון, הדגיש בדברי החיזוק שמסר בשבת האחרונה, את הצורך הרוחני הראוי והדרוש מכל בן תורה הדורנו; "לאחר הטבח הנורא שלא פסח על מאות מתושבי הדרום יש עלינו להתחזק ראשית כל בלימוד התורה, ריבוי לימוד התורה בימים אלו מלמד זכות עצומה על הדור כולו והוא ההגנה האמתית בדור הזה".

עוד אמר הרב: "כשמבינים מה קרה וכשרואים שיש מאות ההרוגים ואלפי פצועים, זה רק מראה את שהשם דורש מעמנו" אמר הרב והסביר: "אוי לאותם אלו שחושבים כי הדבר תלוי בכישלון הצבא והממשל, זה אינו כישלון, אלא מסר ברור מן השמים".

כשנשאל במה הנשים צריכות להתחזק, מכיוון שאינן לומדות תורה, השיב כי "בכלל המלחמות את שעשו הנשים הוא לישב ולומר תהילים, וזהו הדבר הראוי לאותם שאינם בבתי המדרשיות מפאת המצב והזמן הקשה בו שורר עם ישראל".

במהלך הדברים אף ציין הרב את מעשי החסד הרבים שנעשים על ידי גופי התנדבות למיניהם ואמר "אין ספק כי מעשי גמילות החסדים, שנעשית ע"י מאות אנשי דמעלי מביאה ומלמדת זכות על הדור כולו, ודבר ראוי הוא מאד לעודד ולחזק את נפגעי הטבח הרבים ואת האנשים העומדים בחזית".

אך יחד עם זאת הדגיש ואמר: "אך צריך להיזהר שאין מלאכת החסד זו תעשה ע"י בחורי הישיבות ובני התורה שמקומם בהיכלי התורה ובבתי המדרשות בפרט בתקופה קשה זו, וכבר ידוע גודל מעלת לימוד התורה בזמנים קשים, שראינו כי זה הדבר שהביא את התשועה לדור כולו".

במכתב חיזוק עליו חתם הרב לכלל קהילות הקודש בארץ כתב "ועתה, לא עת לחשות, ועלינו לעשות חושבין, על מה עשה ה' ככה, וכבר כתב הרמב"ם (הלכות תעניות פ"ה ה"א) שכאשר באים עלינו צרות, יש לעורר הלבבות בדרכי התשובה. ובודאי שעלינו להתחזק בראש ובראשונה, בדברים שנכשלנו בהם עד כה, ולב יודע מרת נפשו, אם בעוון שנאת חינם ומחלוקת, אשר עונשם רב, וגם בשמירת גדרי הקדושה, כל אחד לפי עניינו". 

הרב הדגיש את גודל מעלת לימוד התורה "ובעיקר בעת הזאת, עלינו להגביר כח התורה, אשר היא מגנא ומצלא, כמו שאמרו חז"ל (סוטה כ"א א'), ואין לנו שיור רק התורה הזאת, וכבר אמרו בזוה"ק (פרשת בשלח דף נ"ח א') 'ר' חייא אמר... דלית מלה בעלמא דיתבר חיליהון דעמין עובדי כוכבים ומזלות, בר בשעתא דישראל מתעסקין באורייתא. דכל זמן דישראל מתעסקין באורייתא, ימינא אתתקף, ואתבר חילא ותוקפא דעובדי עבודת כוכבים ומזלות... ובשעתא דישראל לא מתעסקין באורייתא שמאלא אתתקף, ואתתקף חיליהון דעובדי עבודת כוכבים ומזלות, ושלטין עלייהו, וגזרין עלייהו גזרין, דלא יכלין למיקם בהו...' [רבי חייא אמר... שאין דבר בעולם שישבר כחם של עמים עובדי כוכבים ומזלות פרט לשעה שישראל מתעסקים בתורה. שכל זמן שישראל מתעסקים בתורה, הימין מתחזק, ונשבר כח ותקף של עמים עובדי כוכבים ומזלות...  ובשעה שישראל לא מתעסקים בתורה  -  מתחזק השמאל, ומתחזק כח  של עמים עובדי כוכבים ומזלות, ושולטים עליהם, וגוזרים עליהם גזרות שלא יכולים לעמד בה ם...]".

את דבריו בנכתב חתם בדברי חיזוק לכלל התושבים "וככל שיגבירו כח התורה, כך נזכה להינצל, והקב"ה יציל את כל אחב"י,  מכל פגע רע, ונזכה לראות בשוב כל החטופים לביתם בבריאות,  וגם אחינו העומדים להילחם, הקב"ה יחזירם בשלום לביתם, ונזכה להארת פנים מאיתו יתברך".

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר