אאא

משרד התקשורת קונס שוב את חברת בזק:  משרד התקשורת הודיע הבוקר (רביעי), כי הוא מטיל שוב קנס כספי בסך 3,192,730 ש"ח על חברת בזק.

הפעם החברה  סופגת את הקנס לאחר שלטענת המשרד "בזק" פגעה בתחרות, בכך שהציעה ללקוחות מחירים נמוכים,  בניגוד להוראות, שמהווים מעין "מחירי היצף" המקשים על מתחרותיה להציע חלופה הולמת, ובכך קיבלה יתרון בזירת המחיר ופגעה בתחרות בענף התקשורת

 המשרד מדגיש כי "למען הסר ספק, הוראות משרד התקשורת בנושא נועדו למנוע דחיקת מתחרים מהשוק על ידי המונופול השולט בתחום  תשתית הטלפוניה, מתן אפשרות להענקת מתנות והנחות  מצד המונופול היום,  עלול להוביל בעתיד למצב של ספק יחיד עם מחירים מופקעים". 

בנוסף, בזק סיפקה התקנות בחינם לאחוז לא מבוטל מלקוחותיה – גם זאת בניגוד לתקנות,  ובכך הקשתה על מתחרותיה לפתח תחרות מולה, לדברי משרד התקשורת, החברה המשיכה להפר את התקנות החלות עליה, למרות פניות חוזרות ונשנות של משרד התקשורת בעניין זה.

 לאחר דיון עם הוועדה המייעצת לעניין נושא העיצומים הכספיים, קיבל  מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, את המלצת הועדה להטיל עיצום כספי על חברת בזק בסכום של 3,192,730 ₪, לאור הפרות חוזרות ונשנות של תקנות התשלומים.

כבר בחודש יוני 2013, פנה משרד התקשורת לחברת בזק בנושא חריגה מתקנות התשלומים החלות על החברה, והחברה השיבה אז שמדובר ב"הפרה נקודתית" ו"שהנציגה שחרגה טופלה משמעתית".

למרות זאת, בבדיקה שביצע המשרד התגלה שבזק הפרה את תקנות התשלומים באלפי מקרים.לאחר דין ודברים בין החברה למשרד התקשורת שהתקיים בשנים 2013-2015, נמצא שהחברה לא הפסיקה את ההפרה גם נכון לבדיקות שבוצעו בסוף חודש יולי 2015, ולכן הוטל עליה עיצום כספי.

משרד התקשורת מדגיש כי חברת בזק היא עדיין מונופול בתחום טלפוניה הנייחת ועל כן יש צורך בפיקוח על המחירים שלה ובאכיפת הוראות האסדרה הנוגעות להרחבת התחרות בתקשורת הקווית.

מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר: "בתהליך של פתיחת השוק לתחרות,  חשוב שהרגולטור יקפיד לאפשר למתחרים חדשים להיכנס לשוק בלי שיתיר הנחות בתעריפים מצד החברות הגדולות והוותיקות, המהווים מעין "מחירי היצף", וזאת כדי לאפשר את פיתוח התחרות".

מחברת בזק טרם נמסרה תגובה