אאא

תיקון חוק הגיוס • תיעוד בלעדי: ראש ישיבת "קול יעקב", הגאון רבי יהודה עדס, מסר אתמול (שלישי) בבוקר שיחה לתלמידיו לאחר תפילת שחרית בהיכל הישיבה, במהלכה הבהיר כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן כואב על גזירת הגיוס אך הכריע לבחור ברע במיעוטו והוסיף והדריך את תלמידיו כיצד לנהוג בעת ההתייצבות בלשכות הגיוס.

"אין לי ספק", פתח הגר"י עדס את דבריו, "שראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, בוודאי שהוא סבור שגזרת הגיוס היא שואה רוחנית על עם ישראל, רק שהוא הכריע לבחור את הרע במיעוטו, כיוון שאנשי השלטון במשך כמה שנים עומדים אתו בקשר, והוא ראה לאן פניהם מועדות, שהם רוצים לעקור את הישיבות בכלל, לפיכך הוא הכריע לבחור את הרע במיעוטו".

"אבל אין ספק שהוא יושב וכואב ליבו על הגזרה הזו", הוסיף הגר"י עדס.

בהמשך סיפר ראש ישיבת 'קול יעקב' על גדולתו של מרן ראש הישיבה ואמר: "מה שאנחנו לומדים בשבועיים הוא לומד ביום אחד. מה שאנחנו אוכלים ביום אחד הוא אוכל בשבועיים".

"הצדיקות שלו מפורסמת ואין ספק שהגזירה הזו גם בעיניו היא שואה רוחנית על עם ישראל, אבל הוא הכריע לבחור ברע במיעוטו", הוסיף הגר"י עדס.

באשר להתייצבות בלשכות הגיוס, הדריך הגר"י עדס את תלמידיו כיצד לנהוג בבואם ללשכות ואמר: "צריכים לדעת שחל כאן הכלל 'אל תתוודע לרשות', מה פחות לדבר, מה פחות לפטפט, המינימום, בדרך ארץ בעדינות כפי שכבוד שמיים מחייב, אבל כמה שפחות להיכנס אתם לדברים, לא להתחכם ולא להראות חכמים בעיניהם, במינימום של מילים לצאת מהמקום הזה".