אאא

המוסד למחקר מדיניות יהודית - JPR, פרסם תיקון טעות לגבי מחקר שהתפרסם לאחרונה ולפיו החרדים בבריטניה גדלו בשנים האחרונות למעלה משליש. למעשה, מדובר בגידול של אחוזים בודדים בלבד.

לפי תוצאותיו המקוריות והמפתיעות של המחקר, בין השנים 2007-2015 גדלה האוכלוסייה הלא חרדית בכ-19 אחוז, בעוד שהגידול היחסי בקרב האורתודוקסים עמד על כ-35 אחוז. כעת מתקנת JPR ואומרת, כי מדובר בגידול בסך 2.4% בלבד. את הדברים פרסם הארגון היום (שני), כשהוא מסביר, כי הטעות נגרמה בעת שימוש במקורות מידע שונים.

נתוני הילודה של הארגון מתבססים על מידע המגיע ממוהלים מקומיים, חרדים ושאינם חרדים, ומתיעודים על תינוקות שנימולו בבתי חולים.

יהודי בבריטניה (צילום: Shutterstock)
יהודי בבריטניה (צילום: Shutterstock)
הגדלה

אחרים טוענים, כי גם המחקר החדש אינו מדויק לגמרי וכי המחקר אינו לוקח בחשבון את היהודים שאינם מלים את בניהם כלל, כאשר לפי ההערכות כמעט רבע מיהודי בריטניה אינם מלים את בניהם. אם כן, היחסיות של הילודה החרדית אל מול שאר יהודי בריטניה עשויה להיות אף נמוכה יותר ממה שהמחקר העלה.