אאא

בימים האחרונים סיים מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ללמוד מסכת בבא מציעא בחוק לימודו הקבוע, לפי המסופר בעלון 'דברי שי"ח'' כמה ימים קודם לכן, עת אחז בלימוד פרק המפקיד, היה יום עמוס במיוחד, מפעם לפעם היה הפרעה אחרת מהנושאים שעמדו לו על הפרק בנושא הבחירות, ובנוסף היה עליו להשתתף באותו ערב בכינוס עם גדולי ישראל.

כשמרן עצר לרגע מהלימוד כדי לטעום משהו, הוא אמר את הדברים הבאים: "היום רגילים ללמוד עם הילדים הצעירים את פרק 'אלו מציאות' שבמסכת בבא מציעא, אבל זה לא רק היום. אני למדתי בחיידר כילד צעיר ממש גם למדנו 'אלו מציאות', היה לנו מלמד בשם רבי זלמן קורץ ז"ל, ואני זוכר שהוא לימד אותנו פרק זה, ומשם אני יודע את הפרק - מה שילד לומד הוא זוכר".

לאחר מכן שח עוד כי "באחת הכיתות היה לנו מלמד מאוד טוב שהיה מושיב את הילדים בכיתה לפי סדר חכמתם, מי שלמד הכי טוב והיה הכי חרוץ ישב ראשון, ולידו ישב זה שלמד כמעט כמוהו וכן הלאה לפי סדר החכמה והשקדנות".

"היה ילד אחד מצוין מאוד שישב מהראשונים ממש", סיפר שר התורה, "פעם אחת התנהג לא כראוי והמלמד העניש אותו והעביר אותו לשבת בסוף השורה, הילד ההוא מאוד נעלב והפסיק ללמוד ולאחר מכן יצא לתרבות רעה".

וסיים הגר"ח "כמה צריך להיזהר כשמענישים ילד שיהיה עונש שיוכל לעמוד בו", ולאחר מכן חזר לתלמודו.