אאא

היום - יום ראשון ט"ו בטבת, יום הולדתו ה-91 של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, שנולד בט"ו בטבת ה'תרפ"ח בעיירה פינסק.

מרן שר התורה לא צפוי לציין באופן מיוחד את יום הולדתו, אלא ימשיך בסדר לימודו כרגיל.

מקורבו הרב שמואל ברוך גנוט סיפר בעבר כי "מרן כתב לי מספר פעמים שאת המושג 'יום הולדת' מצינו בתורה אך ורק אצל פרעה הרשע ולכן אין צורך לציין את יום ההולדת כיום מיוחד.

"ואכן, מצאתי את הדברים במדרש שכל טוב שכתב כך: 'יש לי לומר יום זה תכלית שנתן ביום שנולד, ודומה לו 'ביום הולדת אותך' ורוב בני אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתן, שהוא כנגד אותו היום שנולד ושמחים בו ועושין בו משתה. אפס כי אנשי עיר הקודש אמרו כי הוא יום גנוסיא של מלכים, שמביאין ספר יחוסי המלכים וקוראין לפני פרעה, ודומה לו 'ויתילדו על משפחותם'', עכ"ל".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשל כך, הורה הגר"ח קנייבסקי שיש לחגוג את יום ההולדת אך ורק בימי ההולדת שהוזכרו בחז"ל וקדמונים, כמו ביום הולדת של גיל שישים, שמובא בגמרא, שכשרב יוסף הגיע לגיל שישים ערך יומא טובא לרבנן, באומרו ששמח הוא שיצא מחיוב כרת.

יצין כי הרב חנניה צ'ולק, שאל בעבר את מרן שר התורה, ביום הולדתו: "מדוע חוגגים יום הולדת, הרי אדם מתקרב ליום מותו. זה סיבה לחגוג?".

מרן שר התורה השיב: "נח לו לאדם שלא נולד משנולד. תוספות כותבים שכל זה כשמדברים על רשעים, אבל בצדיקים טוב להם וטוב לעולם".