אאא

פעם אחת, התארח הבעל שם טוב הקדוש בשבת בקהילת-קודש אליק, אצל בעל-הבית שהיה באותו החודש פרנס החודש.

בזמן מנחה של שבת הלך בעל-הבית לבית-הכנסת לשמוע את הדרשה, מדרשן שהתארח בקהילה בשבת, והבעל-שם-טוב הקדוש המתין לבעל הבית שיחזור מהדרשה, ובתוך כדי כך, שמע שהדרשן מדבר - בגנות ישראל.

רגז על כך הבעל שם טוב הקדוש, ואמר לגבאי שילך לקרוא לבעל-הבית, הגבאי הלך לקרוא לבעל הבית מבית הכנסת, ובדרך סיפר לכמה אנשים הבעל-שם-טוב רגז על הדרשן, והנה הבחין הדרשן שאנשים נשמטים מדרשתו, והפסיק לדרוש.

למחרת היום הדרשן בא לתת שלום לבעל שם טוב הקדוש.

שאל אותו הבעש"ט הקדוש, מי הוא? והשיב: אני הדרשן, מפני מה התרגזתם עלי?.

קפץ הבעל שם טוב הקדוש ממקומו, כשהדמעות זולגות מעיניו ואמר: אתה תדבר רע על בר ישראל?! התדע את החשיבות שיש לכל בר ישראל?

"יהודי שהולך כל היום ליומא דשוקא, ונמצא שם במהלך כל היום, ולעת ערב כאשר הוא רואה שהשקיעה מתחילה, הוא נחרד על כך שעדיין לא התפלל מנחה, ואומר: אוי לי שאעבור זמן מנחה!".

 חשיבות תפילת 'מנחה', בשירו של מענדל ראטה

"ומיד הוא הולך לבית אחד ומתפלל מנחה, ואף אינו יודע מה שהוא מדבר בתפילתו, מזה ממש - מזדעזעים השרפים ואופני הקודש!".

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

דרכו של הבעל שם טוב הקדוש היתה, שהרבה לדבר בחשיבות: לאהוב כל יהודי, בגלל שהוא – יהודי!

פעם אחת הגיע לאיזה מושב, והתקבצו סביבו אנשים פשוטים נשים וילדים, ודיבר על שצריך ללמוד מהקב"ה אך שהוא אוהב - כל אחד מישראל, כך אנו צריכים לנהוג כמוהו - ולאהוב כל אחד מישראל.

הבעל שם טוב הקדוש נתן לכך דוגמה, הוא סיפר על יהודי בשם ר' יעקב, שהיה גאון גדול בעל כשרון, ומופלג בתורה, וכשהיה באמצע לימוד 'תוספות כרסתני' (תוספות מאוד ארוך שתופס את כל הדף והראש), בא אליו ילדו הקטן, ואמר לו איזה דבר חכמה, ר' יעקב התפעל מאוד מ'דבר החכמה' של ילדו - והפסיק את לימודו!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הסביר הבעל שם טוב הקדוש: זה מה שיכול לפעול כל יהודי - אצל הקב"ה, שכל יהודי הוא כמו ילד קטן ואהוב עליו - מאוד מאוד.

הוא המשיך להסביר את הדברים לפי מאמר חז"ל (ע"ז ג): שה' יתברך טרוד בעיסוקיו "שלוש שעות הראשונות יושב ועוסק בתורה" וכו', וכששומע את תפילות ישראל, מפסיק כביכול מלימודו ומתעסק בתפילות ובקשות ישראל.

אם נעצור לרגע ונחשוב על התאור הנ"ל, הממחיש את אהבת ה' יתברך לבניו, נוכל ללכת בדרכיו.

יהי רצון שנזכה לחוש ולהרגיש את אהבתו הרבה אלינו, כמו שכתוב: "אהבת עולם אהבתנו", ואהבתו הרבה תזכנו לחמלה ולרחמים, לחן ולחסד בעיני אלוקים ואדם, ונזכה לכל הטובות הברכות והישועות, אמן.