אאא

במהלך השבוע האחרון, זרמו המונים לקריית הישיבה בבאר יעקב, כדי לנחם את האחים הרבנים הגאונים לבית שפירא, על פטירת אמם הרבנית חיה פייגא ציפורה שפירא ע"ה.

השבעה על פטירת הרבנית, הייתה בדירתם של הרבנית ומרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל, הנמצא בתוך קרית הישיבה בבאר יעקב.

הבנים שישבו שבעה, היו; ראש הישיבה הנוכחי, הגרד"י שפירא, ראש ישיבת 'שערי שמועות', הגרנצ"י שפירא, ראש המועצה הדתית בבאר יעקב, הגר"מ שפירא, הרה"ג ר' יעקב שפירא, מחשובי תלמידי החכמים בשכונת הר נוף, הרה"ג ר' אהרון, ר"מ בישיבה, הרה"ג ר' אריה, והרב ר' רפאל, ושתי הבנות הרבנית שפירא והרבנית שימון.

בראש המנחמים היו הגרב"מ אזרחי והגרב"ד פוברסקי - שאף הספיד את הרבנית במהלך השבעה בהיכל הישיבה. האדמו"ר מצאנז והגר"ג אדלשטיין שלחו לבני המשפחה מכתב ניחומים.