אאא

במהלך השבוע האחרון, נכנס אדם חשוד לבית הכנסת של חב"ד בעיר שיקגו. הרב שהבחין בכניסתו של אדם שאינו מבני הקהילה, ניגש לשוחח איתו.

האדם הזר, העלה את חשדו של הרב שכן לכל אורך השיחה הקצרה, יד ימינו החזיקה דבר מה בתוך כיס מכנסיו, בעוד ידו האחרת החזיקה בדלת.

בעקבות החשד, ניגש הרב לעבר לחצן המפעיל אזעקה שקטה. כאשר הבחין בכך החשוד האלמוני, החל להתקרב באגרסיביות ובמהירות לעבר הרב.

אך כאשר הבחין כי הרב החב"די כבר הפעיל את האזעקה - מיהר להרים את רגליו ולברוח מבית הכנסת.

סרטון האירוע נמסר לידי המשטרה המקומית, שם מסרו כי הם חוקרים את העניין בעדיפות גבוהה.