אאא

במהלך הדיון בבג"צ, העוסק בשאלה האם ח"כ שהוגש נגדו כתב אישום יכול להרכיב ממשלה, התפתח עימות בין פרקליטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עו"ד מיכאל ראבילו, לנשיאת בית המשפט העליון וראש ההרכב השופטת אסתר חיות.

עו"ד ראבילו טען כי לבית המשפט אין סמכות לדון בשאלה אם נתניהו יכול להרכיב את הממשלה: "היינו מעדיפים שבית המשפט לא ייגע בעניינים הפוליטיים. אני מבקש שבית המשפט יחליט שהסוגיה הזו לא תהיה שפיטה".

לדבריו: "בית המשפט הזה לא צריך לדון בשאלה מי ראוי להיות ראש הממשלה כאשר יש רוב לש חברי הכנסת שהם קובעים בהתאם לסמכות שנתן להם המחוקק".

הנשיאה חיות: "אדוני טוען שזו אינה שאלה משפטית?

עו"ד ראבילו: "אני טוען שהחוק לא נותן לבית המשפט סמכות לדון בשאלה הזו. יש מחלוקת האם 'מלא כל הארץ משפט', בית המשפט קבע ש'מלוא כל הארץ משפט'".

הנשיאה חיות: "בית המשפט מעולם לא קבע כך, מעולם. חבל על הדיון הפופוליסטי".