אאא

הגלריה עולה לרגל היום המיוחד בו יעלה הגה"צ ר"ש גלאי היום לפעול ישועות - ניתן עדיין להצטרף>>

בשונם, נמצאים שרידי "בית השונמית", שבנביא אלישע מתואר כיצד עשה לה הנביא נס והיא ילדה ילד לאחר שנים ארוכות, מני אז אוחזים כי המקום הוא סגולה להיפקד בזרע של קיימא.

בשעות אחר-הצהריים הגיע אל המקום הגר"ח כשהוא מלווה בבני משפחתו הקרובה, בכדי לשאת תפילה עבור הזקוקים להיפקד.

דבר הנסיעה נשמר בסוד, ואל הגר"ח התלוו מלבד בני משפחתו גם הרב אנשיל פרידמן, רב מחוז צפון של המשטרה, יהודה משי זהב ומתנדבי זק"א שארגנו במקום אוהל, מאווררים ושאר ציוד הכרחי לשעת הצהריים החמה.

הגר"ח קרא במקום מספר פרקי תהילים, קרא את הפרק בנביא המתאר את הנס שאירע לשונמית וקרא קוויטלך רבים שהוגשו בפניו והעתיר בתפילה עבור הזקוקים לכך.

הגה"צ הר"ש גלאי אמר "אם רק נחשוב על הצער שיש לאותם משפחות" הוסיף "לאותם הורים שמחכים לזרע של קיימא, אזי כשהקב''ה רואה שמשתתפים בצער אחר של השני, זה עצמו עושה נחת לקב''ה"

כנסו והצטרפו>>