אאא

"על כן ראוי השנה שלא להסתכן ושלא להתגרות בהליכה בחג השבועות לכותל המערבי", כך מורים הבוקר (ראשון), ערב חג השבועות, מרנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

במודעה המתפרסמת הבוקר ב'יתד נאמן', ביטאון 'דגל התורה', באוזן השמאלית של הכותרת הראשית, נכתב כי הדברים הם "על דעת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה שליט"א".

וזו לשון המודעה בשמם של גדולי ישראל: "בימים אלו שאויבנו נשאו ראש רח"ל, ומנסים לפגוע ביושבים בארה"ק, מוטל על כל או"א להתחזק בכל העניינים, ובפרט בלימוד התורה ביום מתן תורתנו.

"וחלילה מלעשות שום מעשה של התגרות באומות שאין זה דרך התורה.

"גם חמירא סכנתא, יש להתרחק מהפגנות ומכל המקומות שהמשנאים מתאספים.

"על כן ראוי השנה שלא להסתכן ושלא להתגרות בהליכה בחג השבועות לכותל המערבי וכן בשאר המקומות יזהרו מלעבור במקומות שיש בהם חשש סכנה או התגרות באומות.

"ובזכות החיזוק והתפילות יעזרנו השי"ת שניוושע במהרה ונזכה לגאולת עולמים".