אאא

מבקר המדינה התייחס היום (שלישי)במסגרת דו"ח על מימון מפלגות, גם לסוגיה של הרשתות החברתיות: "ברשתות החברתיות מתקיים שיח המתיימר להיות אותנטי, העלול ליצור הטעיה של הציבור", אמר.

במסגרת הביקורת לדו"ח, קיים משרד מבקר המדינה מחקר ,שמטרתו איתור וניתוח של פעילות רשמית ולא רשמית ברשתות החברתיות המשמשת לקידום של הסיעות והרשימות המתמודדות בבחירות.

המחקר העלה כי לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת, התקיימה פעילות תעמולתית ברשתות החברתיות עבור הסיעות והרשימות שלהלן: העבודה, ישראל ביתנו, כולנו, ש"ס, הימין החדש, איחוד מפלגות הימין , הליכוד, זהות וכחול לבן.

במחקר הועלו אינדיקציות לכך כי בוצעה פעילות תעמולתית ממומנת עבור סיעות באמצעות רכישת חשבונות פייסבוק וטוויטר וכן באמצעות הפעלת חשבונות פיקטיביים, וזאת בין היתר בהתבסס על איתור חשבונות עוקבים במדינות שונות, על הגדלת מספר העוקבים אחר חשבונות של חברי כנסת מכהנים, ועל פעילות של חשבונות רבים לקידום ולהדהוד של מסרי תעמולה דומים או זהים.

המחקר העלה כי גם במערכת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים התקיימו דפוסי פעולה דומים למתואר לעיל אך בהיקף נרחב יותר.

בדו"ח המבקר מציינים כי ממצאי המחקר הובאו לידיעת הסיעות והרשימות וכולן טענו כי לא רכשו חשבונות מקדמי מפלגה, ולא הפעילו פרופילים פיקטיביים תמורת תשלום.

"מתוצאות המחקר", כותב המבקר, "עולה חשש כי ברשתות החברתיות מתקיים שיח רחב היקף המתיימר להיות אותנטי, אשר עלול ליצור הטעיה של הציבור ואף להטות את דעת הקהל לטובת סיעות או נגדן, ובכך הוא עלול להשפיע על תוצאות הבחירות".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר: "על המחוקק לפעול להסדרה של הכללים והמגבלות החלים על פרסומי תעמולה באינטרנט וברשתות החברתיות ולקבוע דרכי אכיפה בעניין, לרבות הטלת סנקציות"