אאא

פתיחה פיאמנטה - יואלי דיקמן

עוד ישמע - יוסי פיאמנטה

כל המשמח – טורקי

יאללה משיח – טורקי

יוסף ניגון - אחיה אשר כהן אלורו

סימן טוב - קונגס קרון

אשר ברא - אוסטרלי

ויבן עוזיהו - יוחנן זראי

לשנה הבאה - אלברט פיאמנטה