"החזו"א לא אמר כן מעולם"

פסיקה מהפכנית: "מותר לטלטל בשבת ברחוב ז'בוטינסקי"

במשך שנים ידעו תושבי בני ברק כי ישנה בעיה הלכתית בטלטול בשבת קודש דרך רחוב ז'בוטינסקי, אך פסק הלכה של הגאון רבי אברהם צבי הכהן, מפריך את החששות והטענות ומתיר לטלטל (בארץ)

חזקי שטרן | כיכר השבת |
רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק (ארכיון 'כיכר השבת')

נידון הלכתי שעלה מאז הקמתה של בני ברק - מקבל תפנית דרמטית: לפני כחודשיים פרסמנו ב'כיכר השבת' כי תושבי השכונות קריית הרצוג ופרדס כץ דורשים מראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין לקדם את הפתרון ההלכתי שיאפשר טלטול בשבת קודש, ברחוב ז'בוטינסקי - משכונת פרדס כץ אל העיר בני ברק.

במכתב ששיגרו התושבים הם מסבירים כי "כידוע מרן החזו"א חשש לזה שרחוב ז'בוטינסקי הוא רה"ר מחמת שמשמש לס"ר וכן משמש כדרך מעיר לעיר, וכן הורו מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ומרן הגר"ש וואזנר זצ"ל להחמיר ולא לטלטל ברח' הנ"ל, וע"כ נבנה כבר לפני כ-30 שנה גשר ברח' שבטי ישראל העובר מעל הכביש הנ"ל".

התושבים הוסיפו במכתבם כי "ועל כן הציעו רעיון שכיוון שנפסק להלכה שרה"ר מקורה אינה רה"ר, א"כ יעשו שלטי פירסומת מעל מעברי החציה כך שיהיה גג מעליהם ומימלא לא יהיה למקום שתחתיהם דין רה"ר, ויוכלו לעבור תחתיהם ללא חשש, ובאמת רבני השכונה קיבלו רעיון זה ובפרט רבני השכונה הגאון רי"א שוורץ ר"י פרנקל ורבי יוסף נח טולנפלד שדחפו זאת רבות, ואף שלחו שאלות אלו לגאונים רמ"מ לובין דומ"ץ וחתנו של הגר"נ קרליץ והגאון רמ"ש קליין דומ"צ דהגר"ש ואזנר זצ"ל והגר"מ גרוס אשר קיבלו רעיון זה ואף כתבו מכתבים ע"מ לעודד לעשות זאת בהקדם".

דרישת התושבים כפי שעולה ממכתבם מבוססת על פסיקת מרן החזון איש זי"ע שרחוב ז'בוטינסקי הוא "דרך מעיר לעיר" ועל כן הפתרון היחיד הוא הקמת גשר שיחבר בין שכונת פרדס כץ לבני ברק.

אולם פסיקה הלכתית שנכתבה השבוע בידי אחד הפוסקים הבקיאים ביותר בתחום העירובין מגלה כי הנחת היסוד שהניחו התושבים ככל הנראה לא נכונה ומותר לכתחילה לטלטל מפרדס כץ לבני ברק ללא חשש מאחר ויש עירוב.

הגאון רבי אברהם צבי הכהן, הבקיא בתורת העירובין, כותב במכתבו לאחר בדיקת הדברים: "א. החזון איש לא אמר כן מעולם - כך שמעתי מפי הגאון רבי יוסף יצחק בלינוב שליט"א, חדב"נ הגרימ"ל לנדא שליט"א. הסיבה שבגללה לא עירבו את פרדס כץ יחד עם ב"ב, היתה בגלל שבפרדס כץ גרו מחללי שבת, שהיו קורעים את העירוב כל שבת. ב. דברי החזון איש ידועים ומופיעים בספרו, והבאתים בספרי הלכה ערוכה על עירובין עמ' סט-עד - רצ"ב".

הרב מוסיף וכותב כי "ג. מבדיקה שערכתי בעצמי - אפילו בימינו אין ס' ריבוא בכל יום בדרף ז'בוטינסקי. ד. הסיבה היחידה לחוש יותר ברח' ז'בוטינסקי היא שיטת הרמב"ן עירובין נ"ט ע"א, שבדרך ההולכת מעיר לעיר, לא צריך ס' ריבוא. שיטה זו לא נפסקה להלכה, לא מוזכרת בב"י ובשו"ע, ומופיעה רק בדרך אגב בבה"ל".

בעקובת הדברים, הוא פוסק: "ה. לכן אפשר לערב יחד את ב"ב ופרדס כץ, וככל הידוע לי, יש כיום עירוב כזה, בנוסף לעירובים הנפרדים לב"ב ופרדס כץ. ו. למחמירים יש אפשרות לחצות על הגשר. ז. דברי השש"כ (שמירת שבת כהלכתה) מחודשים מאד לכל רואה, כי רבים בוקעים שם, ואיך יעזרו לזה המחיצות שלמטה שאינן מסויימות". על החתום: הגאון ריב אברהם צבי הכהן.

יצוין כי זו הפסיקה ההלכתית הראשונה המתירה לכתחילה טלטול ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, וטרם ידוע כיצד יגיבו על פסיקה זו רבני העיר שפסקו בעבר להחמיר.

עוד יצוין כי הגרא"צ הכהן הבהיר כי צריך לבדוק כעת האם גם במהלך העבודות העירוב קיים, כדי שיהיה מותר לטלטל. והוסיף והבהיר כי שהחזון איש אמר למקורביו לא לטלטל בכביש - כהוראה פרטית ולא כהוראה שלא לעשות עירוב.

הרב אברהם מנגל, מפקח מחלקת עירוב בפתח תקווה מסר כי "היציאה מרחוב ז'בוטינסקי לכיוון בני ברק מותרת גם בנשיאת חפצים מאחר ויש עירוב מחובר עם בני ברק משני צידי הכביש".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות