'כיכר השבת' עושה סדר

הוראות גדולי ישראל: האם מותר לקיים מנייני תפילה בחוץ?

מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן והגר"ש בעדני - אסרו על תושבי בני ברק לקיים מנייני תפילה ברחוב, הגר"ג אדלשטיין הוסיף כי הוראתו זו - לכל הארץ. ומה דעת יתר הרבנים? (ארץ)

תפילה ברחוב (צילום: חיים גודלברג, כיכר השבת)

לאור החמרת ההנחיות של גדולי ישראל באשר לקיום מנייני תפילה בציבור, לאור התפשטות מגיפת ה'קורונה', 'כיכר השבת' עושה סדר עם דעתם של גדולי ישראל.

ראשית יש לציין כי הנחיות משרד הבריאות קובעות כי אמנם אין לקיים מנייני תפילה בבתי הכנסת, ובעקבות כך מרבית בתי הכנסת של הציבור החרדי - עומדים סגורים ושוממים, לדאבון לב, אך הותר לקיים מנייני תפילה, בשטח פתוח תחת כיפת השמים, בהשתתפות עשרה אנשים בלבד כאשר נשמר המרחק של שני מטרים בין מתפלל למתפלל.

שר התורה הגר"ח קנייבסקי

אמש, לאור ריבוי החולים בעיר בני ברק, הציג חבר 'המועצת' הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בפני מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את השאלה באשר להמשך קיום תפילות בציבור - בעיר בני ברק בלבד, ומרן הגר"ח השיב לבטל את מנייני התפילה בבני ברק והורה לתושבי העיר החרדית להתפלל איש איש בביתו ביחידות. במעונו של שר התורה הבהירו לשואלים כי הרב נשאל על בני ברק והשיב על בני ברק ולא התייחס לשאר ערי הארץ.

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין

גם ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שמאז יום חמישי מתפלל ביחידות בביתו, הצטרף לדברים, בשיחה שקיים עמו אב"ד בד"צ בני ברק, הגאון רבי יהודה סילמן.

אך מאוחר יותר, משפורסם מכתב רבני בני ברק עם דעת גדולי ישראל ובו נכתב כי האיסור לקיים מנייני תפילה הוא רק לתושבי העיר, הורה ראש הישיבה לפרסם כי "למרות הנוסח, ההוראה תקפה לכל מקום ומקום".

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, הורה אמש לתושבי העיר בני ברק להתפלל בבית ביחידות. "בשל התפשטות הנגיף בעיר בני ברק - על הציבור להתפלל בבית", הורה ראש הישיבה.

באשר לשאר מנייני התפילה ברחבי הארץ, אמר הגר"ש כהן כי "יש להישמע ולנקוט ע"פ הנחיות משרד הבריאות שהם פיקוח נפש ממש".

גם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני, השיב אמש לאחד מרבני פרדס חנה, כי בחתימתו הצטרף למכתבו של מרן הגר"ח קנייבסקי - שנועד דווקא לבני ברק.

נשיא המועצת הגר"ש כהן (חיים גולדברג)

לאחר מכן, בשיחה שקיים אחד מרבני פרדס חנה עם אחד מבניו של הגר"ח קנייבסקי, הוא שב והבהיר בפניו כי אביו נשאל על בני ברק והשיב על בני ברק, שאין לקיים מנייני תפילה בציבור - גם לא בשטח פתוח ובמרחק שני מטרים בין עשרת המתפללים.

חבר המועצת הגאון רבי דוד יוסף אסר כבר לפני כשבועיים להתפלל בבתי כנסת והורה לסגור את בתי הכנסת ולהתפלל אך ורק ביחידות, בבית.

תפילת יום כיפור קטן בבני ברק (באדיבות המצלם)

במכתב שפרסמו רבני בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, הם כותבים לתושבי העיר כי "המצב לצערנו הולך ומחמיר ומחויבים אנו לעשות כל השתדלות בעולם לשמור נפשנו ונפשות בני ביתנו, וביותר להישמר שלא להזיק ח"ו את הכלל, בסכנת נפשות ממש! וכן הורו גדולי ישראל".

במכתבם, הם מורים כי "חייב כל אדם להתפלל בביתו ביחידות, ולא להתקהל כלל וכלל! גם לא במקומות פתוחים וגם לא בשמירת מרחק! (במרפסת, כשיש עשרה שמקצתם רואים אלו את אלו, יכולים להצטרף כמניין)".

כמו כן הורו לגבאים לסגור את בתי הכנסת ובתי המדרש, ואסרו על תפילה במקווה "לא כהכנה לתפילה ולא כתוספת טהרה". הרבנים הוסיפו וכתבו כי "אנשים המקפידים על טבילה יסתפקו בתשעה קבין".

הרבנים הוסיפו ופסקו כי "הרואה כאלו המזלזלים בהוראות משרד הבריאות, מחויב הוא למחות בידם ולהודיע לשלטונות, כי הם בגדר רודף ח"ו". כמו כן הזהירו כי מי שמחויב על פי משרד הבריאות להיות בבידוד, "שלא יקל ראש בזה ח"ו, מחויב הוא לבודד עצמו ולא ייצא מפתח ביתו כלל".

במודיעין עילית, הורה רב העיר הגר"מ קסלר כי "א. אין לקיים יותר מניינים גם לא במרחב הפתוח, ועל כל אחד להתפלל בביתו. ב. אין ללמוד בבתי כנסיות ובתי מדרשות (גם לא ביחיד) אלא כל אחד ילמד בביתו. ג. מי שמתגלה אצלו חשש למחלה עליו להתייעץ עם רופא, ועד לקבלת הוראה מהרופא עליו להישאר בביתו ולא לצאת כלל".

גם רבני 'הפלג הירושלמי', יצאו במכתב ברור - לאור הפרת ההנחיות החוזרת ונשנית מצד אנשי 'הפלג', בו הם קראו לציבור להיזהר ולהקפיד על כללי ההיגיינה וההרחקות אך אינם מתייחסים להוראות באשר לתפילה במניין.

במכתב עליו חתומים, הרבנים הגאונים; רבי צבי פרידמן, רבי ברוך שמואל דויטש, רבי עזריאל אויערבך, רבי שמואל מרקוביץ, רבי אשר דויטש ורבי יהושע ארנברג, הם כותבים כי "מצווים אנו בשמירה וזהירות כפולה ומכופלת שלא לבוא במגע כלל עם אחרים בכל שעות היום כולל בזמני התפילה והלימוד".

הגר"צ פרידמן (חיים גולדברג)

"ומן הדין", מוסיפים הרבנים, "פשיטא שכל ירא ד' חייב להישמר מאד ולהוסיף זהירות על המתחייב, ללא יוצא מן הכלל. וחלילה אם אינו עושה כן ונשמר ככל יכולתו בכל כללי ההיגיינה וההרחקות, מלבד שהוא מפקיר נפשו ועובר על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" הרי הוא גם בחשש להיות פוגע בנפשות אחרים ח"ו ובעיקר אלו המבוגרים והחולים. וחלילה להיכשל בחשש אחד מג' החמורות".

הרבנים הראשיים (יעקב כהן, פלאש 90)

בתוך כך, הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, הורו גם הם כי בכל הארץ יש לסגור את כלל בתי הכנסת, להתפלל במניין מצומצם כהוראות משרד הבריאות ולהתרחק שני מטרים בין המתפללים.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר הורה כי יש להתפלל במניין של עשרה, על פי הוראות משרד הבריאות, במרחק שני מטרים בין המתפללים.

הראשל"צ הגר"ש עמאר (דוד רזני)

האדמו"ר מגור, האדמו"ר מויז'ניץ והאדמו"ר מבעלזא הורו להישמע להוראות משרד הבריאות, האוסרות תפילה בבית הכנסת אך מתירות תפילה בחוץ, במניינים של עשרה מתפללים בלבד, תוך שמירה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני.

האדמו"ר מצאנז הורה שאנשים בגילאי 60 ומעלה יתפללו בביתם, השאר יכולים להתפלל בחוץ, בקבוצות של עשרה מתפלים ובמרחק של שני מטרים אחד מהשני.

האדמו"ר מקרלין אסר לערוך מניינים בחוץ והורה לחסידיו להתפלל ביחידות בביתם.

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדיים, פסק כי יש להתפלל במניין מצומצם במרחק שני מטרים.

זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון פסק כי יש לסגור את בתי הכנסת, להתפלל במניין מצומצם במרחק שני מטרים, כהוראות משרד הבריאות. באשר למבוגרים ובעלי סיכון גבוה הורה להתפלל ביחידות.

הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון (דוד בוסקילה)

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר