כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
במקום זה יתגלה המשיח?

האגדה המסעירה של צפת: "סמטת המשיח" וכוסות התה והקפה שנותרו מלאות

הכנסייה הנוצרית שהפכה לבית מדרש, המקווה הסודי עתיק היומין במרתף של ישיבה מקומית אלו רק חלק מההילה של העיר צפת - אך גולת הכותרת היא 'סמטת המשיח' הצרה, שם אף מוצב שילוט רשמי שבמקום זה בדיוק יתגלה משיח צדקינו | האמנם?! (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)

בשבת האחרונה בקרתי בעיר המקובלים צפת תובב"א, ובמהלכה סיירתי בעיר המקובלים לאורכה ולרוחבה, בין היתר ב'כנסייה נוצרית שנהפכה לבית מדרש', ב'מקווה סודי עתיק יומין במרתף של ישיבה מקומית', וגולת הכותרת הלכתי לאורכה ולרוחבה של 'סמטת המשיח' הצרה, שם אף מוצב שילוט רשמי על מסורת יהודי צפת, שבמקום זה בדיוק יתגלה משיח צדקינו שיבוא אלינו במהרה בימינו אמן.

>> למגזין המלא - כנסו

מסורת זו היא כמובן מאוחרת ביותר - מהשנים האחרונות, ודבר זה הפתיע אותי, שכן מסורות מאוחרות, בדרך כלל מתבססות על מסורות מוקדמות, ועז היה רצוני למצוא מקור תורני למסורת מאוחרת זאת.

כך בבוקר יום שישי, לאחר תפילת שחרית, נשארתי בבית מדרש מקומי, שם כצפוי ארון ספרות הקבלה היה עמוס לעייפה, והחילותי לחקור את מיקום התגלות משיח צדקנו בכתבי המקובלים זצללה"ה.

סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)

לאחר שלמדתי היטב את סוגיה זו, ובעז"ה מצאתי מקורות רבים להתגלות משיח צדקינו בדווקא בעיר המקובלים צפת, התרחש האירוע המדהים הבא. בליל שבת, בעודנו אוכלים בצימר היוקרתי ב'כיכר המגינים', נשמע מבחוץ רעש המולה ושאון רב. יצאנו לברר את הדבר, והנה עינינו רואות מאות בני ישיבות צעירים, מנופפים בדגלים צהובים, עליהם נכתב שחור על גבי צהוב "משיח". הבחורים הנ"ל היו בני ישיבת חב"ד המקומית, הנמנים על הפלג המשיחיסטים של תנועת חב"ד המעטירה.

מתברר שבמסגרת ה"מבצעים" של ישיבת חב"ד המקומית (הכוללים יוזמות חשובות כהנחת תפילין לעם ישראל, חלוקת נרות שבת, חלוקת סופגניות בחנוכה ומשלוחי מנות בפורים), מתבצעת גם תהלוכה בליל שבת, הכוללת נפנוף בדגלי משיח בגודל אסטרונומי, ריקודים ושירים בקול רם של מאות בני הישיבה, וכל זה מתוך תקווה עזה שמלך המשיח ממש, יתגלה אליהם (בדמותו של רבם כמובן)[1].

חזרנו אני ובני משפחתי להמשך עונג סעודת שבת, וחלק מהמסובים הנמנים על תלמידי הגר"א ה"מתנגדים", לגלגו על אותם בני תשחורת, אשר במקום ללמוד 'שטיקל רמב"ם', אלו עורכים "תהלוכות משיח" שלא ברור האם מישהו משתכנע מהם בצדקת דרכם.

כששמעתי כדברים הללו, מיד קמתי ומחיתי, וגילתי את דעתי, שאין מתאים יותר לתהלוכה זו, ברחוב רשב"י בצפת, אשר ממנו יוצאת סמטה זעירה, שאמונת ישישי צפת שבה יתגלה לראשונה מלך המשיח, כפי שמובא בספר 'צפת וכל נתיבותיה' (הוצאת יב"צ ירושלים תשס"ו עמ' 114):

"מעל הסמטה הכי צרה בצפת התגוררה אשה זקנה בשם יוכבד רוזנטל. בכל לילה לפני שהלכה לישון, מזגה שתי כוסות, האחת של קפה והשניה של תה, והניחה אותן במרפסת ביתה. האשה לא ראתה מעולם את האיש בעבורו הייתה מכינה המשקאות. היא המתינה לו, אבל תמיד נפלה עליה תרדמה, וכשהתעוררה, הכוסות היו ריקות. הבינה האשה, שהיא לא ראויה להיפגש עם האיש, מכיוון שזהו המשיח בכבודו ובעצמו, שמסתובב בין סמטאות צפת ומחכה לרגע המתאים להתגלות.
"בוקר אחד נמצאו הכוסות מלאות. האישה נחרדה. האם עזב המשיח את צפת? ואכן, באותו יום פרצו פרעות ביהודי צפת. מסתבר שהמשיח כבר היה כאן, אבל ההזדמנות להתגלותו הוחמצה. חבל, אבל, לוחשים בסוד זקני צפת, הוא עוד ישוב. וכשהוא ישוב, הוא יחזור לסמטה הזו".
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)

מסורת זו שנכתבה על הסמטה הכי צרה בצפת (60 סנטימטר), בה עיריית צפת בנתה מעקים בשביל סבתא זילברמן ע"ה שחכתה למשיח במקום זה, לא ניתן ללגלג עליה כלל וכלל, שכן רמזים לדברים הללו הובאו בכתבי רבותינו.

דברי המקובלים אודות מיקום התגלות משיח צדקנו

הזוהר הקדוש (פרשת ויקהל דף רכ ע"ע ע"פ פרוש 'מתוק מדבש') כותב (בתרגום חופשי): "בזמן ההוא שיתעוררו ויקיצו מתי העולם יקומו צבאות ויתייצבו בארץ הקדושה כולם יקומו על ארץ הגליל, לפי ששם עתיד מלך המשיח להתגלות, לפי שהוא בחלקו של יוסף, ועוד שם נשברו בתחילה ומשם התחילו להגלות מעל מקומם, ולהתפזר בין אומות העולם... ולמה יקומו בתחיית המתים בגליל תחילה, לפי שהוא בחלקו של יוסף שהושם בארון דכתיב 'ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם'".

הגאון רבי יוסף הלוי נזיר (חברותא של ה'פרי חדש') בספרו 'מטה יוסף (ח"ב יו"ד סימן י"ב) ציטט את הזוהר על דבריו שגאולת ישראל תתחיל בגליל, ומבאר שכיון שעשרת השבטים גלו קודם, אלו צריכים לחזור קודם, ואת דברי הזוהר על הגליל, סבור הרב הנזיר שהמדובר על העיר צפת שנמצאת בחלקו של יוסף שהוא מלך השבטים[2].

ובספר 'טוב הארץ' למהר"א שפירא (דף לו ע"ג) הוסיף על דברים אלו: "וצפת חושבן כ"ב אותיות התורה, לרמוז שצפת מוכנת ומזומנת להשיג עומקה של תורה שאין אויר זך בכל ארץ ישראל כאוויר צפת ת"ו"[3].

מוסיף הסבא קדישא רש"א אלפנדרי[4] שכיון שהתנא האלוקי רשב"י נטמן בצפת [כוונתו לאיזור צפת] והוא שקול כנגד כלל התנאים - הסיקו הפוסקים על מעליותיה של צפת יותר מטבריה[5] (ומוסיף דברים מבהילים שרשב"י רצה להיקבר בצפת, ומכך משמע שיש לה מעמד רוחני יותר מירושלים, שכן אם ירושלים יותר מובחרת מצפת, רשב"י היה רוצה להיטמן אצלה בהר הזיתים[6]).

סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)

דברי רבותינו הגאונים על הגליל כמקום התגלות משיח צדקינו

על מקום התגלות המשיח בגליל הובא בשם ר' האי גאון בספר 'אוצרות אחרית הימים': "ובעת ההיא יעמד איש מבני יוסף בדברא ויקרא "משיח ה', ויקבצו אליו אנשים רבים בגליל העליון ויהיה להם למלך... אז יעלה משיח בן יוסף עם האנשים המתלקטים אליו מן הגליל לירושלים. ויהרגו את הפקיד אשר למלך אדום".

גם ר' סעדיה גאון כותב: "אם תשלם התשובה יבוא בן דוד מיד פתאום יבוא האדון, ואם לאו יבוא הקץ בהשלמתו ואז יהיו מלחמות ויעמוד איש מבני יוסף בגליל"[7].

יש שפירשו שסוגיה זו של התגלות משיח צדקינו בגליל ובצפת,  - המדובר על משיח בן יוסף שכבר הגיע, וכך פירש 'בעל הסולם' שכוונת הזוהר על משיח בן יוסף, ובספר 'שבחי האר"י' נטען שהאריז"ל הוא משיח בן יוסף, וא"כ מצינו שנתקיימו דבריו.

מסופר על 'הבנאי הקדוש' ר' אברהם פיש שהתבטא בפני מקורביו "רצוני להיקבר בעיר צפת, שכן רצוני לראות את מלך המשיח אשר יבוא מן הגליל, וחפץ אני לראות את פניו ראשון"[8].

אם כן מצינו מספר מקורות שמלך המשיח יתגלה בגליל, והמדובר על העיר צפת, ויתכן שעל מקורות אלו התבססה אגדת 'סמטת המשיח' בצפת ליד 'כיכר המגינים'.

סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
סמטת המשיח בצפת (צילום: ישראל שפירא)
[1] שוחחתי עם אחד מהצורבים הצעירים שיחה מרתקת בהלכות תשעה באב (ואכמ"ל וד"ל).
[2] וצע"ג דהרי אין שיטה אצל רבותינו (זולת ספר הזוהר), שצפת היא נחלתו של יוסף.
[3] ראה 'חסד לאברהם' שכותב כעין כך על צפת ואת השגתו החריפה של החת"ס שחולק עליו מכל וכל.
[4] שו"ת ח"ג חו"מ סימן לד
[5] ראה שם שעסוקים בשאלה האם ישיבה שהקדישו ללמוד בטבריה, האם יכולים לשנות לצפת, ועל פי דברי הזוהר שבצפת יבוא משיח, הסיקו מטה יוסף וסבא קדישא שצפת היא עיר חשובה לגבי תרומות לישיבות ע"ש הצדיקים הקבורים בה.
[6] יצוין שעצם הטיעון הוא לא של הסב"ק, אלא מובא בשו"ת עדות ביהוסף, והסב"ק מצטט אותו כסמך לחשיבות הערים צפת וטבריה בזמן חורבן ירושלים. יצוין שבסוף התשובה הוא לא מתייחס לדעה זו, אלא מדגיש את קדושת ירושלים רק שאין מקום להעדיף את ירושלים אחר שגזרו כי צדקת רמבעה"נ היא בטבריה.
הנידון עתיק יותר, וכבר נמצא בגינת ורדים (יו"ד כלל ג, ט) וכן במטה אהרן ערך קדושת ירושלים.
[7] אמונות ודעות מאמר משיני גאולה אחרונה פ"ה
[8] ספר צדיקים נסתרים קיד

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר