שלום בית, פוריות ופרנסה

תגיעו מוכנים הערב: כל מה שחובה וצריך לדעת על ט"ו בשבט

בט"ו בשבט יש סגולות נפלאות לשפע ברכות וישועות! | מה צריך לעשות ביום הגדול הזה והאם הסגולות עובדות? ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומקיף על החג אותו נחגוג החל מהערב (חגים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ט"ו בשבט תשפ"ג במירון (צילום: דוד כהן/פלאש90)

סגולות לט"ו בשבט – המברך מתברך!

לפני הסגולות לט"ו בשבט, נתייחס למאמר של ישראל שפירא שקשור לט"ו בשבט.

ט"ו בשבט הוא מנהג קדום, אך מעורב בו גורם 'שבתאי', הוא והמשתתפים במאמר עשו יפה שאמרו את דבריהם בזהירות ובהסתייגות, החוקר התורני הגה"ח רבי יחיאל גולדהבר התבטאה: "אין אני יכול להגיד בוודאות..." "יתכן...".

המקובל הגאון הרב פוקס אמר: "...חשוב שנדע שרבותינו הקדושים, ה'בן איש חי' והגר"ח פלאג'י - כנראה הבינו שיש בחלק מהנוסח שהיה בידם של סדר ט"ו בשבט, מקורות לא יהודים, ולכן:

הם ישבו וכתבו סדר מיוחד לט"ו בשבט!..."

ראוי ללמוד – איך להתבונן בכל דבר בזהירות הראויה.

סגולת והנהגות לט"ו בשבט

"כי האדם עץ השדה" – בט"ו בשבט האילנות מתחדשים, והאדם משול לאילן, ולכן:

זמן התחדשות האילן, הוא - זמן סגולי לאדם להתחדש, לפרוח ולהצמיח פירות חדשים.

להתבונן ולהודות לקב"ה על כל הטוב והשפע – בכל תחומי החיים.

ה'סדר' שכתבו ה'בן איש חי' והרה"ג פלאג'י הוא בגדר:

זה כנגד זה עשה אלוקים – הם תקנו והעלו את ה'סדר' לשורשו.

יש בט"ו בשבט - מנהגים שונים, חלק מהסגולות כבר נכתבו במאמר הנכבד של ר' ישראל שפירא, ורק נציין:

שבט"ו בשבט יש - סגולות נפלאות לשפע ברכות וישועות!

האם סגולה 'עובדת'?

צריך לעשות השתדלות... ויש גם סגולות, ותפילה היא גם סגולה...

סגולה היא - מעל הטבע והשכל.

סגולה עושים מתוך אמונה ואמונת חכמים:

"סגולה הוא מלשון סגול שהם מג' ראשונות, היינו כתר חכמה בינה..." (קהילת יעקב, ע. סגולה). הסגולה באה ממקום עליון מאוד, ולכן:

"מי שיודע מסגולה, צריך לגלות את זה לעם סגולה".

מכיר סגולה? פרסם וגלה אותה לעם סגולה (ליקוטי מוהר"ן, א', כא').

אומר המהרח"ו, שביום זה מתגלה האהבה של הקב"ה לבניו, כי מט"ו בשבט מתחילה עלית השכינה.

יש נוהגים להביא ל'סדר' לפחות 15 מינים, ולפני אכילת הפרי:

לומר 15 מזמורי תהילים - שיר למעלות, פרקים: ק"כ עד קל"ד.

לכל ברכה - יש סגולה מיוחדת:

שני דברים מורידים את השפע בעת אכילת דבר מאכל:

הברכה - פני ואחרי האכילה, והבקשה שנלוית - לאכילת המאכל.

כל ברכה שהאדם מברך על האוכל - הוא ממשיך לתוכו רפואות, כי כל הברכות נמשכות מדבר ה' יתברך.

ברכת מזונות – סגולה לפרנסה בשפע וברווח "חלב חיטים ישביעך".

ברכת הגפן – סגולה למציאת זיווג - 'ענבי הגפן בענבי הגפן', וכן:

לשלום בית - תמידי באהבה ואחווה.

לפוריות - "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך".

ברכת בורא פרי העץ – סגולה לפרי בטן.

ברכת בורא פרי האדמה – סגולה לרפואה.

ברכת בשמים – סגולה ליראת שמיים, שכן - הנשמה נהנית מהריח.

ברכת שהכל – סגולה לכל הישועות, כי:

"טוב ה' לכל" – הקב"ה טוב לכל הישועות שאתה צריך, רק תבקש...

כל אחד משבעת המינים - סגולה לדבר אחר

חיטה – סגולה לחוכמה ובינה כגון: עוגיות או שלווה.

שעורה – סגולה לשלום בית, וזרע בר קיימא.

תאנה – סגולה לסבלנות, התאנים אינם נקטפות בזמן מסוים, אלא, אחד אחד – בסבלנות, עד שכל אחד מגיע לבשלות...

רימון – סגולה לשמירת הפה צבעו כצבע השפתיים, כמו שנאמר: "כחוט השני שפתותיך".

זיתסגולה לבנים תלמידי חכמים, כמו שכתוב: "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".

הזית - סגולה ועת רצון להחזיר את הבנים ש'אבדו' - כשם שעלי הזית לא נושרים, כך גם בננו, ולומר פרק נ"א בתהילים 3 פעמים לבקש על הבנים (האדמו"ר מצאנז).

הזית - סגולה לשם טוב - "טוב שם משמן טוב".

שמן זית - זיכרון - שמן זית סגולה לזיכרון (וזיתים קשים לשכחה).

תמר - סגולה נפלאה לגדלות והצלחה, מה תמר זה ליבו לשמים כך תבקש 'לְהִתָּמֵר' כתמר.

סגולה נוספת של התמר -  לבטל את הדאגה (ספר המידות).

התמר כולל גם דבש - סגולה לבריאות ורפואה:

"... הדבש מאיר עיניו של אדם" (יומא פג, ב).

"דבש וחלב תחת לשונך" – סגולה למתיקות התורה, כפי שנהוג לתת לילד בגיל 3 ללקק דבש על האותיות התורה...

אתרוג שברכו עליו בסוכות – סגולה לרפואת גוף ונפש, וללידה קלה: נוהגים לומר מזמור ו' בתהילים לבקש רפואה שלמה (מעשה טוביה).

סגולה לאתרוג מהודר - התפלל בט"ו בשבט:

שהקב"ה יזמין לך אתרוג כשר ומהודר לחג סוכות ('בני יששכר').

סגולת הסגולות - להודות ולהלל

המברך מתברך - כל אדם שמכיר טובה לקב"ה על הטוב שחנן אותו, והוא:

מודה, משבח ומקלס - "משם יגיע תענוג לבורא יתברך" – ההנאה של ה' יתברך מורידה לך את השפע, ואשרי אנוש יעשה זאת! ('תורת אמת').

ידוע שהבקשות עולות לקב"ה דרך שער, ולכל שער יש מלאך שממונה לפתוח אותו ולהעלות את התפילות, ולשערי הודיה – אין מלאך שממונה על השער, כי כאשר אתה מודה:

הקב"ה בכבודו ובעצמו - פותח לך את השער ובקשתך מתקבלת.

זמן סגולי - חשבון נפש ותשובה

ה'פלא יועץ' כותב, שט"ו בשבט הוא זמן שראוי לחשבון נפש ותשובה, ולתקן מה שפגמנו, ובין היתר לעשות חשבון נפש בנושא הברכות, ולקבל להתחזק בענין, וע"י זה:

זוכים ליראת שמים, רוח הקודש, ושפע רב רוחני וגשמי (האריז"ל).

והמברך מתברך – ברכת ה' היא תעשיר בכל תחום שתבקש!

נתינת צדקה: רבי חיים פלאג'י אומר שיש ענין גדול לתרום 91 (מטבעות) שקלים לצדקה, שזה בגמטריא: אילן, וכן - אמן, ובעת נתינת הצדקה לבקש שיפתחו לך שערי השפע (מועד לכל חי).

אמן – 'אל מלך נאמן'

ידוע שמי שעונה 'אמן' בכל כוחו – פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר:

"פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק - שֹׁמֵר אֱמֻנִים", אל תקרי אמונים אלא העונים אמן.

אמירת 'אמן' בקול, היא הצהרה:

'אל מלך נאמן' – אני מאמין בקב"ה, שהוא - 'מלך נאמן'!

כל דרכיו ומשפטיו אמת! וע"י אמירת אמן ניתן לחזק את האמונה, שהקב"ה - מלך ששומר אמונים לאדם, משגיח ונמצא איתו תמיד גם בזמני החושך וההסתרה.

סגולת הבקשה – הבוטח בה' חסד יסובבנהו

ממי אתה בד"כ מבקש? ממי שאתה מאמין: שיכול ורוצה לתת!

ולכן, עצם הפניה לקב"ה בהודיה ובבקשה מוכיחה שאתה:

בוטח בקב"ה שימלא כל משאלותיך – "והבוטח בה' חסד יסובבנהו"!

הבקשה ממי שיכול לעזור, מביאה לרוגע וקרבת אלוקים:

"הרפו ודעו כי טוב ה'" – ומכאן מגיעה שמחה לנשמה!

הציפיה לחסדי ה' וישועתו נותנים כח להמשיך, ומקרבים את הישועה, וזהו:

"ה' צילך על יד ימינך" - הקב"ה מתנהל עם האדם כמו צל.

כפי שתאמין ותבטח בו, כך הוא - יענה לבקשתך.

ישועת ה' כהרף עין, ויש ענין - שהכל יתהפך לטובה!

כל הברכות והישועות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר